مسیر توسعه شهر لالی(۱)
مسیر توسعه شهر لالی(۱)

یعقوب کریمی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی علی القاعده همه این روزها برای حضور در جمع شورای اسلامی شهر لالی با ارائه ایده آل های خود به جذب آرا و اقبال عمومی مردم می پردازند. اینجانب اما با انتخاب راهی دیگر بر حسب تخصص علمی خود به ارائه راهکارهای عملی در ابعاد اقتصادی […]

یعقوب کریمی
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علی القاعده همه این روزها برای حضور در جمع شورای اسلامی شهر لالی با ارائه ایده آل های خود به جذب آرا و اقبال عمومی مردم می پردازند.

اینجانب اما با انتخاب راهی دیگر بر حسب تخصص علمی خود به ارائه راهکارهای عملی در ابعاد اقتصادی شهر می پردازم که تنها دلیل نگارش این برنامه ها و ایده ها در این زمان این هست که سایر کاندیداهای محترم یا حتی شورای محترم کنونی از این برنامه ها استفاده کنند.

از این مطلب به بعد بسیاری از ایده ها و مطالب اینجانب در رابطه با فعالیت های اقتصادی شهرداری لالی با عنوان مسیر توسعه لالی نگاشته می شوند که آغازیست بر این مسیر تا آنجا که ممکن هست سایر کاندیداهای گرامی را هم به این راه دعوت کنم بهرحال فارغ از توفیق در انتخابات ما که دلسوز این شهر هستیم از بستر انتخابات نهایت استفاده را بکنیم تا شاید از مجموع این پیشنهادها و مباحث اتفاق خوبی حتی در همین دوره موجود رقم خورد .

از حیث ظرفیت و پتانسیل بالقوه شهر لالی یک شهر تقریبا بکر محسوب می شود زیرا اوضاع نامناسب کنونی شهرداری نشان از این دارد که شوراهای دوره های مختلف آنچنان که شاید و باید از ظرفیتها استفاده نکرده اند.

شهرداری لالی چاره ای ندارد جز اینکه بپذیرد باید و باید نگاهش و توقعش را از دولت به صفر برساند .
باید درآمد پایدار برای خود ایجاد بکند و روی درآمدهای پایدار خود برنامه ریزی کند.
باید به عنوان یک نهادی که امکان فعالیت اقتصادی از نوع اختصاصی و مشارکتی را دارد روی منافع و امکانات آتی شهر برنامه ریزی کند.
باید بداند که هر دولتی با هر نگرشی روی کار بیاید دیر یا زود شهرستان لالی روی ریل توسعه قرار خواهد گرفت و شهرداری باید سهم خود را از امکانات نهاده ای مشخص و برنامه ریزی کند.
باید کارکنان زحمتکش خود را جهت دریافت حقوق ماهیانه و مخارج زندگیشان معطل نکند.
باید با دست پر از پول در سطح شهر به کار و فعالیت بپردازد.

و لازمه همه این ها این است که نخبگان و دلسوزان شهرلالی، کاندیداهای فعلی شورای شهر و شورای شهر کنونی روی مباحث اقتصادی و درآمدی شهرداری لالی به جد متمرکز شوند.
یا از سوی دیگر لازمه این توفیقات این است که مردم به کسانی رای بدهند که آشنایی علمی و جدی به توسعه داشته باشند.

اینجانب به عنوان تحصیلکرده اقتصاد با ذکر این نکات و نکاتی که در آینده مطرح خواهم کرد لالی را ناگزیر از انتخاب این مسیر می دانم و با همین رویکرد عملگرایی استوار بر علم اقتصاد در آینده به تشریح برنامه های پیشنهادی و اجرایی خود خواهم پرداخت.