پیدا و پنهان نظرها و عملکردها در مورد ارز ترجیحی
پیدا و پنهان نظرها و عملکردها در مورد ارز ترجیحی

شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار می کند: میزگرد “پیدا و پنهان نظرها و عملکردها در مورد ارز ترجیحی” با حضور آقایان: دکتر عباس شاکری، دکتر فرشاد مومنی، دکتر ابوالقاسم مهدوی و خانم دکتر سمیه خطیبی جلسه به صورت حضوری و برخط (On Line) برگزار میگردد. زمان: روز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳۱ ساعت ۹ […]

شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار می کند:
میزگرد “پیدا و پنهان نظرها و عملکردها در مورد ارز ترجیحی”
با حضور آقایان: دکتر عباس شاکری، دکتر فرشاد مومنی، دکتر ابوالقاسم مهدوی و خانم دکتر سمیه خطیبی
جلسه به صورت حضوری و برخط (On Line) برگزار میگردد.

زمان: روز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳۱ ساعت ۹ تا ۱۱ / سالن کنفرانس
لینک شرکت در جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/ias/humanities

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان