ساختارسازی مناسب راه مبارزه با فساد است
ساختارسازی مناسب راه مبارزه با فساد است

رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: تنها راه مبارزه موثر با فساد، ساختارسازی مناسب است‌.

رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: تنها راه مبارزه موثر با فساد، ساختارسازی مناسب است‌.

اقتصاددان: «محمدباقر قالیباف» در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

«طرح حمایت مالی از افشاگران فساد یکی از گام‌های تحول در قوانین اقتصادی کشور بود که امروز کلیات آن به تصویب رسید. تنها راه مبارزه موثر با فساد، ساختارسازی مناسب است‌.

در نوسازی نظام حکمرانی برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، قانون حمایت از افشاگران فساد پیش‌بینی شده است و با نهایی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص، بخش دیگر قانون‌گذاری برای مبارزه ساختاری با فساد تکمیل می شود.»

امروز در مجلس کلیات طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد تصویب شد. این طرح ۱۷ ماده دارد و در آن به مواردی همچون فرآیند دریافت گزارش فساد و شروط برخورداری از پاداش اشاره شده است.