«رنج تبعیض» و «گنج تحریض»/فرگرد ۱۸۷۹
«رنج تبعیض» و «گنج تحریض»/فرگرد ۱۸۷۹

این «فاجعۀ دیرین» می تواند هر «جامعۀ نوین» را به «خاک سیاه بنشاند» و به «مغاک تباه بکشاند» ، که در آن جامعه «روزگار» بر «آموزگار» سخت گیرد. آن جا که «رنج تبعیض» به جای «گنج تحریض» نشیند، و از «عدالت عقلانی»،«آلت حکمرانی» بسازند، «فردهای گرفتار» جز «فردای تار» نمی سازند. «اقشار عام» همیشه «فشار […]

این «فاجعۀ دیرین» می تواند هر «جامعۀ نوین» را

به «خاک سیاه بنشاند» و به «مغاک تباه بکشاند» ،

که در آن جامعه «روزگار» بر «آموزگار» سخت گیرد.

آن جا که «رنج تبعیض» به جای «گنج تحریض» نشیند،

و از «عدالت عقلانی»،«آلت حکمرانی» بسازند،

«فردهای گرفتار» جز «فردای تار» نمی سازند.

«اقشار عام» همیشه «فشار مُدام» را

«برنمی تابند» و روزی «سربرمی تابند»

و ستمگر را از «بستر رفاه» به «خاکستر سیاه» می نشانند.

هر «سرکوب» به «آشوب» می انجامد.

«خیزش ملّت»،حتماً «انگیزش و علّت» دارد.

باید «علل را شناخت» و «ملل را نواخت»!

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸

مغاک: گود، گودال

تحریض: برانگیختن،به شوق آوردن

تبعیض:بعضی را بر بعضی دیگر برتری دادن،فرق گذاشتن بین اقشار

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر