درگیری باکو و ارمنستان و منافع ایران
درگیری باکو و ارمنستان و منافع ایران

با اجازه از سفرای محترم‌ قبلی ما جناب آقایان رئیسی و سقاییان که اطلاعات آنها ارزنده و قابل استفاده است و سفرای ما در باکو بنده با استفاده از نظرات آنها و دیگران مطلب خلاصه زیر را تقدیم می کنم

اقتصاددان: با اجازه از سفرای محترم‌ قبلی ما جناب آقایان رئیسی و سقاییان که اطلاعات آنها ارزنده و قابل استفاده است و سفرای ما در باکو
بنده با استفاده از نظرات آنها و دیگران مطلب خلاصه زیر را تقدیم می کنم

توجه به جنگ اکراین و کم‌ رنگ‌شدن حضور نیروهای حافظ،صلح روسیه در قره باغ

وابستگی علیف به ترکیه و اسرائیل

جدا بودن مسلمانان باکو از دولت و بیانیه اخیر حسینه باکو

وابستگی تاریخی ارامنه به ایران و ضد ترکیه بودن آنها

پایه مردمی نداشتن نخست وزیر ارمنستان به علت شکت قبل ارمنستان در جنگ‌ با باکو

حضور ترکیه در ناتو و حرکت های زیراکی ار دوغان

وابستگی برخی از سفرای قبلی ما به علیف

اهمیت دلان زنگ‌زود برای ما

اهمیت عدم تغییر مرزهای کشورها بالشکر کشی در منطقه

حل مسالمت آمیز اختلافات و عدم توسل به زور و قدرت نطامی

عدم مداخله ترکیه و اسرائیل و آمریکا در منطقه

حل مشکل منطقه قره باغ با حضور روسیه ،ارمنستان و ایران که ایران و روسیه میانجی هستند

عدم تعییر مرزهای و ثبات آنها

لذا نیاز به این است که ایران قدرت میدانی در منطقه برای بازدارندگی داشته باشد و با نیروهای،حافظ صلح روسیه برای صلح همکاری کند و برای این کار از نیروهای ارمنی داوطلب ایرانی استفاده کند

باید مواظب حرکات سری ترکیه و اسرائیل در تصرفات و حفر احتمالی دالان ها ما عافلگیر نشو یم لذا حضور سپاه در منطقه لازم به نظر می‌رسد که جبهه عافلگری علیه ما نباشد و تجارت و ارتباط ما را با منطقه و قره باع محدود نکنند

و اگر نخجوان یا منطقه دیگر قره‌باغ تمایل به الحاق به ایران دارند استقبال و حمایت شود