تفویض تنظیم بازار سیب‌زمینی به بخش خصوصی
تفویض تنظیم بازار سیب‌زمینی به بخش خصوصی

  اقتصاددان : بهزاد بابایی، رئیس کمسیون کشاورزی (مشاور جوان و هیت اندیشه ورز استانداری همدان) در مصاحبه با واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف با اشاره به این که مسئولیت تنظیم بازار سیب‌زمینی به انجمن ملی سیب زمینی واگذار شده است ولی اختیاراتی واگذار نشده است، گفت: ” انجمن سیب زمینی وقتی می‌گوید سیب‌زمینی مازاد […]

 

اقتصاددان : بهزاد بابایی، رئیس کمسیون کشاورزی (مشاور جوان و هیت اندیشه ورز استانداری همدان) در مصاحبه با واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف با اشاره به این که مسئولیت تنظیم بازار سیب‌زمینی به انجمن ملی سیب زمینی واگذار شده است ولی اختیاراتی واگذار نشده است، گفت: ” انجمن سیب زمینی وقتی می‌گوید سیب‌زمینی مازاد دارد، اجازه‌ای برای صادرات داده نمی‌شود. مدیران میانی وزارت کشاورزی به دلیل آمار‌های غلط در مورد پیاز ریسک دوباره نمی‌کند و به آمار‌های مربوط به سیب زمینی اعتماد ندارد.”

بابایی ادامه داد: ” ما در ۱۲ مه گذشته ۵.۳ میلیون تن سیب‌زمینی تولید کرده‌ایم. از این مقدار ۳.۴ م‌تن سهم مصرف داخل، ۰.۵ م‌تن سهم صنعت چیپس و فرنچ‌فرایز، ۰.۵ م‌تن سهم بذر و ۰.۳ م‌تن ضایعات است. پس می‌توان ۰.۵ تا ۰.۷ میلیون تن از مازاد مصرف سیب‌زمینی را صادر کرد. با این حال کارشناسان وزارت کشاورزی به دلیل ترس از تکرار ماجرای پیاز این اجازه را نمی‌دهد.”

وزارت جهادکشاورزی اگر می‌خواهد مسئولیت تنظیم بازار را به انجمن ملی سیب زمینی واگذار کند، خود بایستی تمام زنجیره را واگذار کند و نظارتی قوی اعمال کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان