مدیران فردا برای ۱۴۰۰ خواهند آمد!
مدیران فردا برای ۱۴۰۰ خواهند آمد!

به نظر شما کدامیک از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توانسته اند برای هریک از پست های کلیدی کشور یعنی ؛اعضای کابینه ؛معاونین وزرا و مدیران کل تمامی وزارتخانه؛ روسای سازمان ها بزرگ ؛استانداران؛سفرای کشورهای مهم ؛را با دو برابر ظرفیت شناسایی و با انها تا زمان برگزاری انتخابات مشق مدیریتی نماید؟ به گزارش اقتصاددان […]

به نظر شما کدامیک از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توانسته اند برای هریک از پست های کلیدی کشور یعنی ؛اعضای کابینه ؛معاونین وزرا و مدیران کل تمامی وزارتخانه؛ روسای سازمان ها بزرگ ؛استانداران؛سفرای کشورهای مهم ؛را با دو برابر ظرفیت شناسایی و با انها تا زمان برگزاری انتخابات مشق مدیریتی نماید؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بولتن نیوز ، دکتر مجید سجادی پناه –  استاد دانشگاه طی یادداشتی نوشت: به نظر شما کدامیک از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توانسته اند برای هریک از پست های کلیدی کشور یعنی ؛اعضای کابینه ؛معاونین وزرا و مدیران کل تمامی وزارتخانه؛ روسای سازمان ها بزرگ ؛استانداران؛سفرای کشورهای مهم ؛را با دو برابر ظرفیت شناسایی و با انها تا زمان برگزاری انتخابات مشق مدیریتی نماید؟

به گزارش بولتن نیوز، او چه کسی است که در این جمع بزرگ ، یک نفر از مدیران نامداری که دستش به مشکلات فعلی کشور آلوده شده را در تیم خود جای نداده است ؟

آیا او خواهد آمد؟

 

ع