نرخ سود در همه سررسیدها به یک عدد نزدیک شد!
نرخ سود در همه سررسیدها به یک عدد نزدیک شد!

امروز 20 تیرماه 1400 هرچند که معاملات اوراق بدهی دولت نسبت به دیروز روندی منفی داشت، اما حجم آن بالاتر از مرز 200 میلیاردتومانی قرار گرفت. با توجه به حجم معاملات اوراق در سال اخیر این روز را می‌توان از روزهای پررونق بازار به‌شمار آورد.

امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ هرچند که معاملات اوراق بدهی دولت نسبت به دیروز روندی منفی داشت، اما حجم آن بالاتر از مرز ۲۰۰ میلیاردتومانی قرار گرفت. با توجه به حجم معاملات اوراق در سال اخیر این روز را می‌توان از روزهای پررونق بازار به‌شمار آورد.

اقتصاددان: امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به دیروز با ۲ درصد کاهش به ۲۵۹ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۲ نماد اخزا و ۷ نماد اراد انجام شد. مسئله عجیب نرخهای بازده نرخ ۳۴٫۸ درصدی اخزا۷۲۲ بود که تنها ۸ روز تا سررسید دارد.

حجم معاملات عمده اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه به ۱۸٫۵ هزار میلیارد تومان رسید که احتمالا به اجرای عملیات اعتباردهی توسط بانک مرکزی ارتباط دارد. این در حالی است که نرخ بازار بین بانکی در هفته گذشته به ۱۷٫۹۵ سقوط کرد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده نسبت به روز معاملاتی گذشته در سررسیدهای مختلف در سطح ۲۱٫۷ درصد بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با نیم درصد افزایش به ۲۱٫۶۹ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۱٫۶۷ ذرصد رسید. اما نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با نیم درصد کاهش به ۲۱٫۶۶ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با ۸ دهم درصد کاهش به ۲۱٫۶۵ درصد رسید.

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی و نقدی از مدل بدون شیب و مماس با محور پیروی می‌کرد. به این ترتیب نرخ سود آتی در همه سررسیدها به ۲۱٫۷ درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

نرخ سود در همه سررسیدها به یک عدد نزدیک شد!

  • منبع خبر : اقتصادنیوز