معرفی ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل ایران زمین
معرفی ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل ایران زمین

بنام خدا رزومه دبیرکل محترم بنا به درخواست دبیرمحترم شهر تهران واعضاءشورای تهران بزرگ جهت آشنایی بزرگوارانی که قصد دارند در رابطه با ثبت نام‌دبیرکل محترم‌اظهار نظر نمایند ارسال می شود. دوستانی که قصد مشارکت در اظهار نظر داند لطفا تا پنجم فروردین ماه نظرات خود را ارسال نمایند باسلام سید ابوالقاسم رئوفیان متولد سال […]

بنام خدا
رزومه دبیرکل محترم بنا به درخواست دبیرمحترم شهر تهران واعضاءشورای تهران بزرگ جهت آشنایی بزرگوارانی که قصد دارند در رابطه با ثبت نام‌دبیرکل محترم‌اظهار نظر نمایند ارسال می شود.
دوستانی که قصد مشارکت در اظهار نظر داند لطفا تا پنجم فروردین ماه نظرات خود را ارسال نمایند
باسلام
سید ابوالقاسم رئوفیان
متولد سال ۱۳۲۸
تحصیلات ابتدایی ودبیرستان را در شهرستان قوچان گذراندند و درسال۱۳۴۶ دریکی ازدبستانهای ملی- اسلامی(دبستان نورجواد.ع.) در سیدملکه خاتون‌تهران کارمعلمی راشروع وهمزمان‌کلاس۱۲رادر
دبیرستان‌کاوه گذراندند.
بعدازدیپلم ازدواج نمودند
سال۱۳۴۸ازطرف گروه فرهنگی قدس که ازمجتمع های علمی-آموزشی بنام تهران بودبه همکاری دعوت شدندودرکناربزرگانی چون محمدعلی رجایی، سلیمی جهرمی وجلال الدین فارسی به تدریس مشغول ومسئولیت امورتربیتی رانیزبرعهده داشتند
ایشان از همان‌سالها باتعدادی ازمعلمان فعالیت سیاسی خودراعلیه رژیم پهلوی آغاز وتاپیروزی انقلاب اسلامی جلساتی ، را در محضردکترمحمدجوادباهنر،دکتر
سیدمحمدبهشتی وآقای محمدعلی رجایی داشتند ،پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنابرتصمیم مسئولین‌ وقت آموزش وپرورش درسطوح مختلف مدیریتی درمدارس و مناطق آموزش وپرورش وادارات کل شهر تهران،
ماموریت درنخست وزیری زمان شهیدرجایی، سازمان اموراداری و استخدامی کشورزمان شهیدسلیمی جهرمی،اداره کل روابط بین الملل سازمان تر بیت بدنی،سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایرا ن
عضوهیئت پیگیری فرمان۸ماده ای امام (ره) اعزامی به استان همدان و آغازآشنایی با آقای رئیسی دادستان وقت استان همدان
که ایشان رادرجریان بازدیداز بازداشتگاه سپاه پاسداران وبررسی امورکودتاچیان نوژه ومنا فقین همرا هی می نمودند
تدریس درمراکزتربیت معلم‌ودانشگاه
هاازجمله …دانشگاه علوم نظامی ودانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزادوتوفیق حضوردرجبهه های حق علیه باطل
خدمت دراداره کل امورفرهنگی وآموزش مددجویان کمیته امداد امام(ره) به مدت ۴ سال که درخدمت دانش آموزان ودانشجو یان تحت پوشش سراسر کشوربودند
ایشان این دوران بهترین دورا ن خدمت ۳۱ساله خود دررقبل و بعداز انقلاب می دانند .
ایشان بعدازپیروزی انقلاب اسلامی۱۷سال سابقه مدیریت درسطوح وسازمانها ی مختلف رادرکارنامه خوددارند.
لیسانس علوم‌سیاسی،فوق لیسانس مدیریت ودورهpost DBAدانشگاه تربیت مدرس رادررشته کسب وکار حرفه ای تجربه نموده وسالهاست مدیرعاملی ورئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهیختگان کارافرین کشور(فکاک)؛وهمچنین مشاورمدیر عامل شرکت بازارتهاترایرانیان درامر
تهاتردرحوزه های خدمات،ملک،و کالا
رابرعهده دارند. و در سال۱۳۶۵ با تاسیس جامعه اسلامی فرهنگیان کشور باآقایان بادامچیان،مرحوم‌ محمدی دوست،مرحوم‌فرهمندزاد،و سرکارخانم منیره نوبخت تاسال۱۳۸۵بمدت۲۰سال قائم مقامی ودبیرکلی این تشکل فرهنگی-سیاسی-صنفی رابرعهده داشتند ودراین مدت عضویت تشکلهای اسلامی همسو،جبهه پیروان خط امام ورهبری،وشورای هماهنگی نیروهای انقلاب راتجربه نمودندو معاونت اموراستانهای جبهه پیروان خط امام ورهبری رادرزمان ریاست مرحوم عسکراولادی عهده دار بودند
دوره اول ریاست جمهوری آقای احمد
ی نژادنام ایشان درفهرست وزرای پیشنهادی جبهه جهت وزارت آموزش وپروش بود
دوره اول ودوم به عضویت شورای
مرکزی خانه احزاب ایران وبعنوان سخنگوی خانه احزاب انتخاب شدندودرترکیب هیئتی۵نفره به دعوت وزیرارتباطات دفترمرکزی حزب خلق کمونیست چین اقای “وانگ جی آ روی” سفری به چین داشتند به دعوت دکترسید محمودعلوی ودکترمحسن رضایی با تصویب شورای مرکزی به عضویت جبهه ایستادگی ایران اسلامی در آمده و بنا به دلایلی سال۹۲ ازاین جبهه جداو
به عضویت جبهه پیشرفت رفاه و عدالت بدعوت دکترصدر وتصویب شورای مرکزی حزب درآمدند ودرحال حاضردرجایگاه نایب رئیسی اول جبهه انجام وظیفه می نمایند
…وادامه کاربیاری خداو همکاری شما
ان شاءالله درجهت کسب رضای الهی

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع