غمنامه انتخاب وزیر جهاد کشاورزی
غمنامه انتخاب وزیر جهاد کشاورزی

آزمون ۲۰ سوالی از کت وشلوارپوشان به مقصد طبقه ۱۶

آزمون ۲۰ سوالی از کت وشلوارپوشان به مقصد طبقه ۱۶

مقدمه:

اقتصاددان: آنچه همواره ما را علی رغم برخورداری ها از همه مواهب خدادادی از مسیر توسعه بازداشته است بدون استثناء نه خشم طبیعت و نه نحسی طالع ما و نه موهای بور دونالد ترامپ سرخو و نه صورت چروکیده خانم مارگارت تاچر و نه موهای مجعد ادسون آرانتس دو ناسیمنتو و نه قد کوتاه دیه گو مارادونا و نه سبیل های چارلی چاپلین و نه سیگار برگ هاوانایی فیدل کاسترو است بلکه وقتی در دهه ۴۰ دو کشت و صنعت هفت تپه و مغان به دنبال نیروی انسانی می گشتند در این دو ساله اخیر کارگرانشان به دلیل عدم دریافت حقوق بارها جلوی استانداری تجمع کرده اند باید در جای دیگر دنبال علت بود. مشکلات امروز ایران هرگز بیش از یک عامل خیلی بزرگ ندارند در بخش کشاورزی آن عامل خیلی خیلی بزرگ مدیریت است و تمام عوامل دیگر نقشی در حد ۲۰ درصد هم ندارند.
الان دقیقا همان وقتی است که جناب آقای ابراهیم رییسی باید یک تصمیم بزرگ بگیرد و وزیری از جنس این وزارتخانه انتخاب کند من به ایشان پیشنهاد می کنم که از کسانی که ادعا دارند این پست را بپذیرند و ظاهراً خیلی خیلی هم احساس تکلیف کرده اند یک آزمون ۲۰ سوالی به عمل آورند:

۱- از آنان درس زراعت عمومی و آبیاری عمومی را که در سال دوم کارشناسی تدریس می شود امتحان گرفته شود اگر کمتر از ۲۰ گرفتند که این آزمون ادامه نیابد و عذرشان را بخواهید. اگر برای برخی از سئوالات شما حتی بیش از یک جواب داد و گفت تجربه من هم در مزرعه به تکمیل این سوال آکادمیک یک بالکن زده و من مرز دانش را یک میلی متر و نه بیشتر پیش بردم به او امیدوار باش چون او در جهان ما تقریبا نایاب است و اکثر این مدعیان دروغین کشاورزی را از پشت شیشه ها در طبقات ساختمان و نگاه بر خیابان طالقانی می بینند و نه بیشتر آن دیگرانی که در خارج از ساختمان های ما هستند که اصلاً دیگر حسابشان پاک است و همین اطلاعات غلط را هم از وضعیت عرصه ندارند.

۲-نام علمی ۲۰ گیاه زراعی و ۲۰ درخت میوه و ۳ دام سبک و ۱ دام سنگین را بپرسند. از او بپرسید دانش تئوریک علوم کشاورزی با واقعیت های فارم چقدر تطبیق و فاصله دارد؟!!

۳-آیا می داند که باید ۱۶ میلیارد دلار بی زبان از خزانه خالی دولت برای واردات هفت قلم محصولات کشاورزی و خوراک دام مورد نیاز است؟!!
پول آن و سایر نهادهای مورد نیاز را از کجا می خواهد تامین کند؟!!

۴-صادقانه نام ۲۰ نفر از کسانی که از او دانش و تجربه بیشتری دارند رابیان کند و ده مشکل کشاورزی امروز را بیان و راه حل های قابل عمل را بیان کنند.

۵-کشاورزی ۵ کشور دنیا به انتخاب خودشان را تفسیر و تحلیل کنند و کشاورزی ما را با آن ها مقایسه کند و بگوید که می خواهد کشاورزی ما را به کدامین کشاورزی جهان نزدیک کند و حتی از آن پیشی گیرد.

۶- آمار کشاورزی ۵۰ ساله اخیر را تحلیل کنند. نقش این تحلیل برای آینده کشاورزی چیست؟! او از دانش ریاضییات کاربردی و آمار پیشرفته بر تحلیل اقتصادی تولید از زنجیره برنامه ریزی تا مصرف چه می داند؟!!

۷-از ایشان بپرسید در کدام استان ها کار عملی در مزرعه و کار مدیریتی کرده است؟! آیا او فرق بیرجند و بجنورد و جهرم و جیرفت و بروجن و بروجرد و فرق بین گندم و جو و پرتقال و نارنگی را می داند یا چیزی در حد همون نمایندگان کمیسیون کشاورزی در سفر منوجان است؟!!

۸-چه تدبیری برای تأمین بذر محصولات کشت پاییزه کرده است؟!!
برنامه او در برابر بخش کشاورزی در مواجهه با نوسانات ارزی چیست؟!! او چگونه می تواند توازنی بین تولید و مصرف ایجاد کند که آثار تورم بر هزینه ها و نهاده ها را بر تولید کاهش داده و هر روز هزینه تمام شده را افزایش یافته نبیند و از یک طرف داد تولیدکننده و از سمت دیگر داد مصرف کننده را در نیاورد؟!!

۹-چگونه می خواهد با انبوه خواسته های مدیران، کارشناسان، کارکنان، بازنشستگان و کشاورزان واکنش نشان دهد؟!! و با تبعیض و ظلم به کارکنان و بازنشستگان چگونه برخورد کند؟!

۱۰-چگونه می خواهد تولید در کشاورزی اقتصادی کند و تعادل را به بازار برگرداند؟!!

۱۱-برای تجارت بین المللی چه برنامه ای دارد؟!! برنامه اش برای اکوسیستم شکننده ی آب در کشور چیست؟! اصولا فرق بین جریان زیربحرانی و فوق بحرانی را می داند یا خیر؟!! از ایشان بپرسید جان مادرت اصلا این اصطلاح به گوشتون خورده یا نه ؟!!!

۱۲- چند کتاب در عمرش خوانده است و چه کاربردی در زندگی اش داشته اند؟!! آیا به جایی از دانش و بینش رسیده است که محصول دانش را به زنجیره ارزش پیوند بزند و تولید ثروت کند؟!!

۱۳- در برابر کشاورزی که در یک شب با سرمای هوا کل مزرعه سیب زمینی اش به خاکستر تبدیل شده و مرغداری که با قطع ناگهانی برق ۲۰هزار قطعه جوجه اش تلف شده و با خشونت به او حمله ور می شود چه واکنشی نشان می دهد؟!!

۱۴- اگر یکی از کارشناسان او را به مناظره دعوت کرد و به او ثابت شد که خیلی در مدیریت ناکارآمد بوده نسبت به خودش و آن کارشناس چه برخوردی دارد؟!!

۱۵-برای شرایط حساس و بحرانی مثل حمله ملخ و یا سیل چه برنامه هایی دارد که غافلگیر نشود؟!

۱۶- در برابر باج خواهان چه واکنشی نشان می دهد؟! و آیا می تواند استقلال عمل را به وزارت برگرداند و مدیران متخصصش خانه نشین نشوند و به جای آنان افراد سیاسی با مدارک غیرمرتبط و بدون سابقه یک روز کار در بخش کشاورزی و وزارتخانه جایگزین نشوند؟!!

۱۷-آیا اگر متوجه شد که مدیر ضعیفی است و نمی تواند سیستم را به پیش ببرد حاضر است شرافتمندانه از اعتماد شما تشکر کند و به خاطر ملت و همکارانش و کشاورزان استعفاء دهد؟!!

۱۸-چه قدر به ارزش وقت و نقش دقیق پیش بینی و زمان تصمیم گیری در کشاورزی اشناست و بدان اهمیت می دهد؟!!

۱۹- نام ده نفر از کشاورزان موفق ایران را نام ببرد و کروکی زمینشان را برای شما بکشد؟!!

۲۰- آزمون عملی :

الف- نیم هکتار پیاز را به مدت یک ماه اداره کند.

ب- دو رأس بزغاله را برای یک ماه مدیریت کند.

ج- از ایشان بخواهید پشت تریبون قرار گیرد و فرّض کنید در فائو یا سازمان ملل قرار گرفته و به عنوان نماینده جمهوری اسلامی می خواهد ده دقیقه سخنرانی کند قبل از استماع سخنان ایشان در آن سطح، خودتان پای صحبت نماینده حکومت و ملت بنشینید ببینید چه می گوید؟!!

من مطمئن هستم که خیلی از این آقایان چقدر از این سوالات طفره می روند و در جواب سوال ۴ خواهند گفت ۲۰ نفر از من بالاتر؟!! اصلا من نه تنها در ایران و خاورمیانه که در دنیا تک هستم و مادران هزار سال دیگر گیتی فرزندی چون من نخواهند زائید و در آزمون عملی هم دست آخر آن پیازها چه سرنوشتی دارند بزغاله ها هم اگر از تشنگی نمیرند شانس آورده اند!!!
سخنرانی سازمان مللشان هم پیشکش!!!!

اگر مثل من به همان نتیجه رسیدید با خود بیندیشید کسی که نمی تواند نیم هکتار پیاز و دو رأس بزغاله را برای یک ماه نگهداری کند و ده جمله محکمه پسند در سطح بین المللی بر زبان جاری سازد چگونه می تواند زراعت، باغبانی، شیلات، دامپروری، جنگل، مرتع، آبخیز، تاسیسات، کارکنان، کشاورزان و ۸۴ میلیون ایرانی بی پناه و مظلوم را اداره کند و تامین غذای آنان را تضمین سازد؟!!!

‼️آقای رییس جمهور منتخب؛

لطفا پست وزارت ما را حراج نکنید این خواهش کسی است که بیش از ۳۰ سال در این بخش کار کرده است و اکثر این کت وشلوار پوش ها را خیلی خیلی خیلی بهتر از شما می شناسد؛
به خدای محمد اگر نیم هکتار پیاز و دو رأس بزغاله داشته باشم به دست خیلی از این آقایان مدعی نخواهم داد چون باید پس از یک ماه مزرعه خشک و جنازه ی آن دو بزغاله بی گناه را تحویل بگیرم!!!!

دست آخر هر کسی را انتخاب کردید مدرک تحصیلی اش را ببینید و نمرات او را نگاه کنید و سطح آن دانشگاه را بسنجید که آزاد و شبانه و پیام نور و سهمیه ای و … نباشد و حتما به دو تن از استادانش زنگ بزنید و بپرسید او چگونه دانشجویی بوده است؛ هرگز استادان اصیل و قدیمی و واقعی دانشگاه به شما دروغ نمی گویند.

دیگر خود دانید!!!

 

  • نویسنده : دکتر سیدیعقوب موسوی