راهبردهای ۳۶ گانه نجات اقتصادی ایران
راهبردهای ۳۶ گانه نجات اقتصادی ایران

۱- توسعه اقتصادی و افزایش حجم اقتصاد داخلی مبتنی بر شفافیت گردش مالی امکان پذیر است . با شفاف کردن گردش مالی می توان حجم بالاتری از تولید و مبادلات را به ثمر رساند . ...

۱- توسعه اقتصادی و افزایش حجم اقتصاد داخلی مبتنی بر شفافیت گردش مالی امکان پذیر است . با شفاف کردن گردش مالی می توان حجم بالاتری از تولید و مبادلات را به ثمر رساند .
۲- افزایش صادرات دانایی بنیان با ایجاد یک سیستم یک پارچه که بتواند محصولات خلاق را از تولید تا بازار کشورهای خریدار محصولات نظارت و راهبری کند ممکن است .
۳- ارتقاء درامد ملی با افزایش تولیدات دانایی محور نظیر توریسم سلامت که از ظرفیتهای خالی بیمارستانها و تخصص های پزشکان حاذق استفاده می کند بسیار ساده و ممکن است به شرطی که از لحظه درخواست بیمار از کشورهای دیگر تا لحظه ترخیص و عزیمت ایشان به مقصد تحت نظارت یک نرم افزار جامع انجام شود.
۴- در حوزه برخی قوانین ضروری نظیر مالیات بر سوداگری ، خانه های خالی از سکنه و…خلاء داریم در برخی موارد قوانین نسبتا خوبی داریم ولی مجلسی مطالبه گر برای اجرای قوانین می خواهیم . مجلسی که اجرای صحیح قوانین را مطالبه کرده و همیشه بین موارد اجرایی و مصوب ، انحرافات را مشخص و حسابرسی نماید .
۵- امروزه اجرای قوانین پول شویی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح فضای کسب وکار و…برای شفافیت اقتصاد از مهمترین کارهایی است که مجلس آتی باید مطالبه گری نماید .
۶- زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل میدهند و مطالبات برحقی دارند . مجلس آتی باید بتواند قوانین حمایتی از بانوان جامعه مخصوصا بانوان سرپرست خانواده مصوب و اجرایی نماید .
۷- حمایت از اقشار آسیب پذیر از اهم کارهایی است که باید به آن توجه کرد . ایجاد کوپن الکترونیک کالاهای اساسی که تضمین میکند که افراد بتوانند به حداقل ها نیازهای خود دسترسی داشته باشد از اهم امور و اولویت های مجلی آتی است .
۸- ایجاد لایه حمایتی از کارگران با دخیل کردن آنها در سهام شرکتها از مهمترین کارهایی است که مجلس باید به آن توجه نماید .
۹- خصوصی سازی بلوکی ممنوع ، خصوصی سازی مدیریت بجای مالکیت باید در اولویت قرار گیرد خصوصی سازی باید بصورت خرد و در بورس با اولویت اعطای سهام به کارگران و مدیران شرکتها انجام شود.
۱۰-کوچک و هوشمند سازی دولت و تصویب قانون اظهار نامه مالیاتی برای همه افراد جامعه تکلیف امروز مجلس است و مالیات باید بصورت واقعی از درامد واقعی افراد اخذ شود . این مورد که کارگران و کارمندان مالیات می دهند ولی صاحبان درامد بالا شامل ۱۵۰ هزار میلیاردر مالیات نمی دهند پذیرفته شده نیست .
۱۱- سرمایه مردم به جای بلوکه شدن در بانکها و خلق نقدینگی تورم بنیان باید به تولید غیر سنتی (مدرن)و بازارهای مالی منتقل شود .
۱۲- قانون سنتی انتخابات باید تغییر کند و الکترونیکی شود .تخصیص سهمیه برای کاندیداهای مستقل و اخذ حداقل ۱۰ هزار رای برای ثبت نام کنندگان کلان شهرها قبل از تبلیغِِِات الزامی باشدافراد راه یافته به دور نهایی در صدا و سیمامعرفی شوند .
۱۳- قانون شفافیت آرای نمایندگان و …خواستی که همه آنرا مطالبه میکنند و باید اولین مصوبه مجلس جدید باشد .
۱۴- قانون های قدیمی باید بازنگری شوند ، بسیاری از قوانین امروز نظیر مالکیت معنوی و…برای سالهای بسیار قبل هستند که امروز کاربرد ندارد .
۱۵- سیستم کشور داری مبتنی بر شاخص های آنلاین . سیستمی که می تواند به مردم مقامات و روسای جمهور کمک کند که پیشرفت پروژه های داخل کشور را به لحظه پایش کنند .
۱۶- سیستم یکپارچه اطلاعات جامع خانوار ، نیازی که باید فعال شده مبنای محاسبات و تصمیمات قرار بگیرد .
۱۷- نظارت بر سلامت و دارو و ایجاد سیستم یکپارچه سلامت که بیمار را به بیمارستان و دارو متصل میکند و امکان کنترل دارو را در همه کشور به صورت لحظه ای می دهد از نیازمندی های امروز جامعه است .
۱۸- راندمان ، کلید گمشده فعالیتهای اقتصادی ، چابک سازی نیازی برای رقابت است و در این راستا باید از هر منبعی بالاترین راندمان و بهره وری اخذ شود. حذف قوانین و دستور العمل های دست و پا گیر برای تولید و استاندارد سازی فرایندهای پاسخ گویی ادارات از مهمترین اولویت ها است .
۱۹- اشتغال جوانان با سیگار فروشی حاصل نمی شود. اشتغال نیازمند ایجاد مشاغل نوین و کار گروهی در همه اقتصاد است . مجلس باید تصمیمات صحیح گرفته و دولت باید تصمیمات درست را بصورت عالی اجرا نماید .
۲۰- آموزش و کیفی کردن نیروهای انسانی با تکیه بر آموزش های فنی و حرفه ای ، نیازی که امروز بسیار زیاد ترحس می شود.
۲۱- پیوند بین قانونگذاری با علم و صنعت و دانشگاه با اجباری کردن باز آموزی توسط قانون ، کاری که منجر به شکوفایی اقتصاد صنایع و دانشگاهها خواهد شد .
۲۲- آموزش برابر و توجه به مدارس ، نیازی که لازمه فردای ایران است .
۲۳- شفاف سازی منجر به حذف فساد و رشد می گردد . سیستمهای خوب را به جای انسانهای خوب مستقر کنیم

تا دادگاه هایمان خلوت

شوند .
۲۴- گرفتن مالیات بتناسب اثربخشی فعالیت ها در توسعه ایجاد عدالت و توسعه پایدار است .
۲۵- بورس جایی که باید با شفافیت نقدینگی را جذب کند تا تولید داخلی حرکت کند .
۲۶- راست گویی حلقه ایجاد اعتماد . فقط با راست گویی و شفافیت می توانید شریک اموال دیگران شده اقدام به تجارت نمایید .
۲۷- کیفیت حلقه گم شده تولید داخلی . نیازی که مردم به شدت به دنبال استاندار هستند و نظام اداری و تولید کنندگان داخلی هر روز از آن بیشتر غافل می گردند .
۲۸- برنامه ریزی هسته ای پاشنه آشیل اقتصاد ایران ، اقتصاد نیازمند برنامه ریزی هدفمند در تولید و صادرات دانش پایه و کنترل های دائمی در جهت رسیدن به اهداف برنامه ها است. کاری که باید هم در کوتاه مدت و دائمی انجام شده و مدام پایش شود .
۲۹- مجلس و نظارت . آنچه امروز مشکل است در مواردی نداشتن قانون نیست بلکه عدم نظارت به اجرای قانون است .
۳۰- حمایت از مردم و خدمت از مسئولان ، انتخاب نمایندگان اصلح ، دانشمند پاکدست با تخصص متناسب با نیاز کمیسیونهای مجلس الزامی است که مردم باید برای آن وقت بگذارند . اگر شما برای انتخاب پزشک جراح یا مدرسه کودکتان ساعتها وقت میگذارید ، چرا برای کسی که برای مملکت شما قانون وضع میکند زمان نگذارید تا بهترین قانون گذاران به مجلس نرفته و به شایستگی نماینده شما باشند .
۳۱- شایستگی نمایندگان از خود نمایندگان آغاز میشود. به نماینده ای که اطلاعات مالی دورغین و برنامه غیر علمی ارائه میدهد و یا به شفافیت رای و لقمه حلال اعتقادی ندارد رای ندهید .
۳۲- برای تحقق اقتصاد بدون خام فروشی نفت باید مشروط و بصورت قرض و وام در بودجه تبلور یابد.
۳۳- اصلاح الگوی مصرف
۳۴ ساماندهی ۶۵۰۰۰پروژه عمرانی ناتمام
۳۵ آمایش یا عدالت سرزمین
۳۶ افزایش نرخ باروری متناسب با آمایش منطقه ای
۳۷…و…