خاصیت حاکم نالایق!
خاصیت حاکم نالایق!

  گفت: ابرقدرت ها که این همه به قدرت نظامی و اقتصادی خود می نازند،چرا حاکمان نالایق و فاسد کشورهای مخالف خود را از میان برنمی دارند؟حاکمانی که نه قدرت دارند و نه در نزد ملتشان،محبوبیّت؟! گفتم: احتمالاً نمی توانند چنین کاری بکنند! گفت: نه! علّتش این است می ترسند مردم آن کشورها پس از […]

 

گفت: ابرقدرت ها که این همه به قدرت نظامی و اقتصادی خود می نازند،چرا حاکمان نالایق و فاسد کشورهای مخالف خود را از میان برنمی دارند؟حاکمانی که نه قدرت دارند و نه در نزد ملتشان،محبوبیّت؟!

گفتم: احتمالاً نمی توانند چنین کاری بکنند!

گفت: نه! علّتش این است می ترسند مردم آن کشورها پس از سقوط حاکمان نالایق ،مدیرانی لایق برگزینند ،که کشورهایشان به سطح کشورهای پیشرفته برسانند.

در جبهۀ جنگ فرمانده ای از افسر تک تیرانداز بالای برج سوال کرد:
آیا تک تیرانداز دشمن در کارش مهارت دارد؟￸
افسر جواب داد: خیر قربان￸! در کارش هم خیلی ناشی است.
فرمانده گفت: پس چرا تا حالا موفق به کشتن او نشده اید؟￸
￸افسر گفت: قربان، می ترسم او را بزنم، بعد یکی بهتر از او را بیاورند و همه ما را بکشد!
به نظرم زنده بماند به نفع ماست ،قربان￸!
بنابراین ابرقدرت ها از حضور افراد بدون شایستگی در هدایت کشورهای رقیب همواره شادمانند.

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان