بیش از ۶ میلیون کارتخوان در کشور تعیین تکلیف نشده‌اند
بیش از ۶ میلیون کارتخوان در کشور تعیین تکلیف نشده‌اند

برزگری گفت: تا پایان مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان، ۵ روز باقی مانده و بیش از ۶ میلیون دستگاه تعیین تکلیف نشده اند.

برزگری گفت: تا پایان مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان، ۵ روز باقی مانده و بیش از ۶ میلیون دستگاه تعیین تکلیف نشده اند.

اقتصاددان: برزگری گفت: بر اساس آخرین گزارش، بیش از ۷۵۸ هزار دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف شده اند اما بیش از ۶ میلیون دستگاه تعیین تکلیف نشده در کشور وجود دارد.

به گفته مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تا پایان مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان (پایان دی ماه)، ۵ روز باقی مانده و فعلا تمدیدی برای این مهلت در نظر گرفته نشده است.

از ۱۵ دی ماه ابزار جدیدی را در سامانه الکترونیکی سازمان ایجاد شد که امکان مراجعه الکترونیکی مؤدیان برای اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی را فراهم می‌کند. به همه دارندگان کارتخوان پیامک ارسال شده تا برای تعیین تکلیف دستگاه خود به سامانه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

غیر فعال سازی کارتخوان‌ها بعد از درخواست به بانک مرکزی جهت قطع پایانه صورت می گیرد.