انتقاد از ابهام درشیوه اجرای حذف ارز ترجیحی
انتقاد از ابهام درشیوه اجرای حذف ارز ترجیحی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس توضیحاتی درباره مذاکرات و تصمیمات این کمیسیون درباره برنامه دولت برای حذف ارزترجیحی را ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس توضیحاتی درباره مذاکرات و تصمیمات این کمیسیون درباره برنامه دولت برای حذف ارزترجیحی را ارائه داد.

اقتصاددان: رحیم زارع با بیان این که تاکید مجلس این است که اگر دولت می خواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به نحوی اجرا شود که مردم آرامش معیشتی داشته باشند، گفت: در جلسه امروز عصر کمیسیون، اعضا تاکید داشتند که دولت باید برنامه مکتوب حاوی جزئیات اجرای این طرح مهم را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند ضمن این که درامد اصلی دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صرف حمایت معیشتی از مردم شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان این که شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی توسط دولت مشخص نیست و مجلس نمی داند دولت دقیقا چه اقدامی می خواهد انجام دهد تاکید کرد: «مجلس با کلیت مسئله موافق است اما اجرای آن به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم مهم تر از اصل و اهداف آن است چرا که اگر به صورت دقیق اجرا نشود ممکن است شکست بخورد و در آن صورت معیشت مردم به خطر می افتد.»

وی افزود: «رقمی که برای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی توسط دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده کافی نیست و باید درآمد اصلی که دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب می کند برای حمایت از معیشت مردم به کار بگیرد.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر این که اگر دولت می خواهد این طرح را اجرا کند باید به نحوی باشد که با اجرای آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم باشیم گفت: «هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسوین تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان براساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.»