واردات واکسن تولید شده از آمریکا و انگلیس ممنوع است
واردات واکسن تولید شده از آمریکا و انگلیس ممنوع است

رئیسی: خرید واکسن‌های آمریکایی تولیدشده در خارج از آمریکا ممنوع نیست سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در کلاب هاوس (٢):ما روی برند واکسن بحثی نداریم و واکسن آکسفورد آسترازنکا هم به نوعی انگلیسی است اما این واکسن را از کره جنوبی خریداری کردیم و اگر برند واکسنی آمریکایی باشد و در کشور دیگری خارج […]

رئیسی: خرید واکسن‌های آمریکایی تولیدشده در خارج از آمریکا ممنوع نیست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در کلاب هاوس (٢):ما روی برند واکسن بحثی نداریم و واکسن آکسفورد آسترازنکا هم به نوعی انگلیسی است اما این واکسن را از کره جنوبی خریداری کردیم و اگر برند واکسنی آمریکایی باشد و در کشور دیگری خارج از آمریکا تولید شود ما اجازه خرید این واکسن را می‌دهیم.

بخش خصوصی می تواند واکسن آمریکایی مادرنا را از آلمان یا هلند خریداری کند و فقط واردات واکسن تولید شده در آمریکا و انگلیس ممنوع است.

بنابر سند ملی واکسیناسیون ما برنامه ریزی کرده ایم تا۶٠ درصد واکسن ها را از تولید داخل و ۴٠ درصد واکسن‌ها را از مسیر واردات تامین کنیم.

بخش خصوصی می تواند به سه صورت واکسن کرونا وارد کند؛ نخست اینکه واکسن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد، دوم اینکه واکسن‌ها را در اختیار بخش خصوصی و تولیدی قرار دهد و واکسن‌ها رایگان در بخش تولید تزریق شود و سوم اینکه شرکت خصوصی واکسن بیاورد و بفروشد.

ما با واردات واکسن به ٢ روش اول موافق و مخالف واردات واکسن و فروش آن هستیم

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع