محتکران خودرو نقره داغ شدند
محتکران خودرو نقره داغ شدند

سردار محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و در جریان بازدید از پارکینگ‌ها و انبارها، طی ۷۲ ساعت گذشته ۱۰۱۴ دستگاه انواع خودروی سواری احتکار شده توسط پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور کشف و محل دپوی خودرو‌ها پلمب شد.

سردار محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و در جریان بازدید از پارکینگ‌ها و انبارها، طی ۷۲ ساعت گذشته ۱۰۱۴ دستگاه انواع خودروی سواری احتکار شده توسط پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور کشف و محل دپوی خودرو‌ها پلمب شد.

از ابتدای طرح عملیاتی مقابله با احتکار خودرو تا کنون تعداد ۲۳۰۵ دستگاه انواع خودرو صفر کیلومتر کشف شده است. افرادی که اقدام به احتکار خودرو کرده اند، هرچه سریعتر خودرو‌های احتکاری را در بازار عرضه کرده و نسبت به تعیین و تکلیف آن اقدام کنند.