سقف جدید فروش ارز مسافرتی اعلام شد + جزئیات
سقف جدید فروش ارز مسافرتی اعلام شد + جزئیات

رئیس کانون صرافان از سقف جدید فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا خبر داد و گفت: سقف فروش ارز مسافرتی با نرخ توافقی ۲۰۰۰ یورو و با ویزا و هوایی۵۰۰ یورو تعیین شده است.

رئیس کانون صرافان از سقف جدید فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا خبر داد و گفت: سقف فروش ارز مسافرتی با نرخ توافقی ۲۰۰۰ یورو و با ویزا و هوایی۵۰۰ یورو تعیین شده است.

اقتصاددان: طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی به صرافی ها سقف فروش ارز مسافرتی با ارز توافقی ۲۰۰۰ یورو و با ویزا و هوایی۵۰۰ یورو است.

رئیس کانون صرافان از سقف جدید فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا خبر داد.

او با اعلام کاهش سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا اظهار کرد: سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا (هوایی ـ کد ۵۱) مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده و برای کشورها بدون ویزا نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.

 سقف جدید فروش ارز مسافرتی اعلام شد + جزئیات