کدام کالاهای بازار ایران در سال گذشته ارزان شدند!
کدام کالاهای بازار ایران در سال گذشته ارزان شدند!

از میان 100 قلم کالای اساسی و مهم مورد ارزیابی شده در اسفند 1400 کدام کالاها در بازار افت قیمت داشته اند؟

از میان ۱۰۰ قلم کالای اساسی و مهم مورد ارزیابی شده در اسفند ۱۴۰۰ کدام کالاها در بازار افت قیمت داشته اند؟

اقتصاددان: ارزیابی قیمت کالای اساسی در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده آن است که در سال ۱۴۰۰ «موز درجه یک» با کاهش ۲۷٫۲ درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار روبرو بوده است. با این شرایط این کالا بیشتر کاهش قیمت را در این مدت به خود اختصاص داده است. آمار اعلام شده از روند تغییر قیمت کالا در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن که بیشترین افت قیمت کالای اساسی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۷٫۲ درصد بوده و کمترین افت قیمت نیز ۵٫۵ درصد بوده است.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی «موز درجه یک»، «کنجاله سویا داخلی»، «لاستیک پرایدی بارز»، «لاستیک بارز سمندی/ال نود» و «ماسک سه لایه صنعتی (قیمت در داروخانه)» بیشترین کاهش قیمت را در اسفند ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده اند.

بیشترین کاهش قیمت به کدام کالا رسید؟

بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی قیمت هر کیلو «موز درجه یک » در اسفند ۱۴۰۰ در بازار به کیلویی ۳۷ هزار و ۳۶۸ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۲۷٫۲ درصدی داشت. «موز درجه یک در بازار» در مدت مشابه سال قبل در بازار کیلویی ۵۱ هزار و ۳۴۹ هزار تومان خرید و فروش می شد.

اما قیمت «کنجاله سویا داخلی» در اسفند ۱۴۰۰ براساس ارزیابی ها در اسفند ماه افتی ۲۶ درصدی داشته است. ارزیابی قیمت ها نشان دهنده آن است که در اسفند سال گذشته قیمت هر کیلو کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش داشته و قیمت آن به کیلویی ۷۵ هزار و ۶۱۹ تومان رسیده است. «کنجاله سویا داخلی» سال ۹۹ کیلویی ۱۰۲ هزار و ۲۰۲ تومان در بازار معامله می شد.

رصد لیست ۱۰۰ قلم کالای اساسی همچنین نشان دهنده آن است که «لاستیک بارز سمندی/ال نود» در این مدت افت ۱۲٫۸ درصدی قیمت داشته است. براساس ارزیابی ها قیمت هر حلقه لاستیک لاستیک بارز سمندی/ال نود» در بازار به ۵۵۳ هزار و ۷۵۲ تومان رسیده است. اما قیمت «ماسک سه لایه صنعتی (قیمت در داروخانه)» که با شیوع کرونا در بازار هم کمیاب شده بوده بود و هم قیمت آن افزایش عجیبی داشت با فروکش کردن تب این بیماری کاهشی شد. براساس ارزیابی ها در اسفند ماه قیمت این کالا کاهش در بازار کاهش ۶٫۵ درصدی داشته است. در اسفند سال گذشته قیمت هر عدد ماسک به هزار و ۵۴ تومان رسید. البته با توجه با اجرای طرح اصلاح قیمت ها باید برای سال جاری منتظر تغییرات بسیاری در فهرست ۱۰۰ قلم کالای اساسی باشیم.