پیگیری تغییر و بازنگری اساسنامه شرکت شهر صنعتی البرز
پیگیری تغییر و بازنگری اساسنامه شرکت شهر صنعتی البرز

استاندار قزوین معتقد است؛ حضور صنعتگران و تولیدکنندگان شهرصنعتی البرز در هیئت مدیره این شرکت الزامی است.

استاندار قزوین معتقد است؛ حضور صنعتگران و تولیدکنندگان شهرصنعتی البرز در هیئت مدیره این شرکت الزامی است.
دکتر هدایت الله جمالی پور در حاشیه بازدید از شرکت صنایع سرام آرا و پیرو صحبت ها و درخواست دکتر آهنی ها مدیرعامل این شرکت، در گفتگوی اختصاصی با خبر قزوین بیان داشت: شهرصنعتی البرز بعنوان یکی از بزرگترین مناطق صنعتی کشور نقش مهمی در چرخه اقتصادی و صنعتی ایفا می کند که متاسفانه در چند سال گذشته دچار مشکلات عدیده ای شده است.

وی ادامه داد: عدم حضور صاحبان صنایع در هیئت مدیره شرکت ، اوقافی شدن زمین های این منطقه از مهمترین مشکلات شهرصنعتی البرز می باشد که با توجه به حساسیت موضوع مقرر شد در اسرع وقت با تشکیل مجمع و تغییرات در اساسنامه شرکت، دو نماینده هم از طرف صنعتگران این منطقه در هیئت مدیره شرکت شهرصنعتی البرز اضافه شوند.

جمالی پور تصریح نمود: ذینفعان شهر صنعتی البرز بایستی در تصمیمات و جلسات این شرکت، حضوری فعال داشته باشند تا از منافع خود در جهت ارتقا شاخص تولید و صنعت دفاع کنند.

این مسئول در ادامه افزود: کلیه مشکلات کارخانجات و دغدغه های صاحبان صنایع استان در کارگروه رفع موانع تولید استانداری با حضور تیم اقتصادی استان برگزار می گردد و قطعا خروجی این جلسات ارتقا شاخص تولید و ایجاد زمینه اشتغالزایی پایدار در استان را در پی خواهد داشت.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت حمایت برخی از بانک های استان از صنعتگران و تولیدکنندگان ابراز داشت: قطعا عدم همکاری بخش های مالی با صنایع به ضرر و زیان خود آنان و در نهایت کشور برمی گردد چرا که حیات هر جامعه ای به تولید و صنعت آن بستگی دارد و در این قسمت تولیدکنندگان و بانکها چرخه اصلی اقتصاد کشور را بر عهده دارند.

جمالی پور در پایان ابراز امیدواری کرد: از این پس در پایان بازدید از کارخانجات صنعتی استان، کارگروه فرعی رفع موانع تولید در یکی از آن واحدها تشکیل می گردد تا تصمیمات جدی برای رفع موانع تولید اتخاذ شود.

دکتر آهنی ها مدیرعامل شرکت صنایع سرام آرا نیز به خبر قزوین گفت: مسئله اوقافی بودن شهرصنعتی البرز یکی از بزرگترین دغدغه های صاحبان صنایع این منطقه می باشد که خوشبختانه با پیگیری هایی که از طریق قوه قضائیه صورت دادیم، آیت الله رییسی، رئیس قوه قضا به جهت اهمیت موضوع دستور پیگیری این پرونده را صادر نمودند.