نمادهای پُرمعامله بورس در هفته سوم اردیبهشت +اینفو
نمادهای پُرمعامله بورس در هفته سوم اردیبهشت +اینفو

در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش افزایش یافت، سهم معاملات اوراق بدهی دولتی از بازار سهام کاهش یافت.

در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش افزایش یافت، سهم معاملات اوراق بدهی دولتی از بازار سهام کاهش یافت.

اقتصاددان: در هفته اخیر شاهد افزایش ارزش معاملات خرد بورس بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۶ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵ هزار و ۹۰۸ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۱۱ درصدی داشته است.

در ۵ روز کاری هفته اخیر کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز شنبه ثبت شد که به رقم ۷ هزار و ۳۶ میلیارد تومان بالغ شد.

جدول معاملات

در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بازار سهام را داشتند. روز شنبه سه نماد پالایشی شپنا، شتران و شبندر بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و شستا، خودرو و شپنا بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه نیز شستا، خساپا و شپنتا بیشترین ارزش معاملات و شستا، خساپا و خودرو بیشترین حجم معاملات را داشتند.

در روز دوشنبه خگستر در صدر جدول ارزش معاملات بود و خساپا و شستا در رتبه‌های بعدی بودند. در جدول حجم معاملات نیز شستا، خساپا و خپارس در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

روز سه‌شنبه حگهر بیشترین ارزش معاملات را داشت و روز چهارشنبه بیشترین ارزش معاملات به شستا، خساپا و خودرو اختصاص داشت.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر ۳۴ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین کاهش ۴۱ درصدی داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۲۵ درصد بود که نسبت به هفته پیشین افت داشته است.

 نمادهای پُرمعامله بورس در هفته سوم اردیبهشت +اینفو

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز