نرخ سود رکورد زد
نرخ سود رکورد زد

در هفته منتهی به 24 شهریور ماه مجموعا 2 هزار و 280 میلیارد تومان اوراق به بانک ها و بورسی ها فروخته شده که نسبت به هفته قبل خود تقریبا 75 درصد بیشتر شده است.

در هفته منتهی به ۲۴ شهریور ماه مجموعا ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق به بانک ها و بورسی ها فروخته شده که نسبت به هفته قبل خود تقریبا ۷۵ درصد بیشتر شده است.

اقتصاددان: در هفته هفدهم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در ۲۴ شهریور ماه، سه اتفاق مهم در بازار به ثبت رسیده که در مهمترین آن ها نرخ سود موزون دومین رکورد خود در سال جاری را ثبت کرد.

مشارکت بانکی ها و بورسی در تامین کسری بودجه دولت

هفدهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی سه اتفاق مهم را در بر داشت. در این بازار بانک ها و بورسی ها با خرید اوراق از دولت در تامین کسری بودجه مشارکت کرده و دولت نیز سعی می کند تا از این طریق بتواند درآمدزایی مطمئنی داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل عدم رشد در متغیرهای پایه پولی این روش تامین مالی می تواند از رشد بیشتر عمومی شاخص قیمت مصرف کننده جلوگیری کند. در همین رابطه در هفته اخیر بازار اولیه، شاهد رشد هزار همتی معاملات بوده است.

اتفاق اول؛ رکوردزنی رشد معاملات بانک ها در بازار اولیه

در هفته منتهی به ۲۴ شهریور ماه مجموعا ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق به بانک ها و بورسی ها فروخته شده که نسبت به هفته قبل خود تقریبا ۷۵ درصد بیشتر شده است.

در این هفته بانک ها در حدود هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق و بورسی ها نیز در سطح ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کرده اند. بررسی آمار و ارقام نشان می دهد این بیشترین خرید بانکی ها از دولت در بازه ۲ ماهه بوده است. این در حالی است که سطح مشارکت بورسی ها تغییر چندانی نداشته و همچنان نسبت به ماه های ابتدایی حراج پایین تر بوده است.

 نرخ سود رکورد زد

اتفاق دوم : رکوردزنی نرخ سود در بازار اولیه

بررسی اوراق به فروش رسیده نشان می دهد اراد ۱۰۷ با نرخ سود ۲۲ درصد هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فروخته شده و اراد ۱۱۱ نیز با نرخ سود ۲۱٫۵۹ درصد فروش کمتری در سطح ۴۸۰ میلیارد تومان داشته است.

این دو دسته اوراق به دلیل تاریخ سررسید پایین تر تنها مورد توجه بانک ها بوده و بورسی ها مشارکتی در آن نداشته اند.

اما دسته سوم اوراق، اراد ۱۱۲ بوده که با نرخ سود ۲۲٫۳ درصد و تاریخ سررسید ۳ ساله به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان ازسوی نهادهای تامین سرمایه خریداری شده است. نرخ سود بالا مهم ترین عامل جذب این نهاد ها در بازار بوده است.

محاسبات نشان می دهد مشارکت بیشتر مشتریان در بازار به دلیل نرخ سود بالاتر و احتمالا بهبود موقتی شرایط بانک ها موجب شده تا نرخ سود موزون دومین رکورد را در سال جاری ثبت کند. این نرخ به صورت موزون برابر با ۲۲ درصد به دست آمده که پس از مرحله چهاردهم در سال جاری جایگاه دوم را داشته است.

اتفاق سوم: اتمام دو دسته اراد قبلی و تزریق اوراق جدید در بازار

با خرید بانک ها از دو دسته اراد ۱۰۷ و اراد ۱۱۱ که تاریخ سررسید نزدیکتری داشتند، سهم این اوراق در بازار تمام شد. به طور کلی هزار و ۱۱۵۰ میلیارد تومان اراد ۱۰۷ و ۴۹۰ میلیارد تومان اراد ۱۱۱ در بازار عرضه شده بود که تمام آن در مرحله هفدهم فروخته شد.

به همین علت دولت نیز اراد ۱۱۴ با مشخصات جدید را در بازار عرضه کرده است. این اوراق تاریخ سررسید کوتاه مدت تری دارد و به عقیده برخی کارشناسان، نرخ سود آن با توجه به تاریخ سررسید پایان ۱۴۰۲ احتمالا در محدود اراد ۱۱۱ یعنی در سطح ۲۱٫۵ درصد فروخته شود.

 نرخ سود رکورد زد