ضرورت استفاده از مدیران جهادی در وزارتخانه های نیرو و کشاورزی
ضرورت استفاده از مدیران جهادی در وزارتخانه های نیرو و کشاورزی

انتخاب مدیران جهادی در وزارتخانه های کشاورزی و نیرو، تنها راه نجات جان مردم خوزستان وکشاورزی ایران

ناصر صالحی نسب/نائب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس نهم شورای اسلامی

در زمان مجلس نهم که بنده بعنوان نماینده مردم حضور داشتم، در هنگام جلساتی که اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با وزرای جهاد کشاورزی و نیرو به همراه معاونین شان برگزار می کردند، به یاد دارم که بیش از ۸۰ درصد صحبت های وزرا و معاونین آنها صرفا تئوری بود و تا عمل و اجراء فاصله بسیاری داشت و با شرایط کنونی کشور قابل تطبیق نبود.

گویا آنها چیزهایی را در کتاب ها مطالعه کرده و آموخته بودند و براساس آن مطالب می خواستند بخش مهم کشاورزی و اقتصادی کشور را مدیریت نمایند، در صورتی که همه مردم متوجه بی برنامگی آنان شدند.

در سالهای ۹۷ و ۹۸ بر طبق گزارش هواشناسی، پیش بینی میزان بارندگی، بسیار بالا بود، اما مسئولین امر آنرا جدی نگرفتند و پس از آن با رهاسازی بی رویه از سدها که باعث خسارت و زیان به بخش تولیدکننده استان شد، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز علاوه بر خسارت کلی به بخش کشاورزی، باعث نابودی زندگی صدها هزار مظلوم خوزستانی گردید.

لذا از رییس جمهور منتخب حضرت آیت الله رئیسی درخواست دارم که با استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و انقلابی که در سطح کلان مدیریت موفق و جهادی داشته و سابقه و کارنامه شان مورد گواهی تولیدکنندگان و مردم می باشد، بعنوان سکاندار دو وزارت فوق الذکر بکار گرفته شوند.