زیان انباشته ۱۰ شرکت وابسته به «موسسه اعتباری ملل»
زیان انباشته ۱۰ شرکت وابسته به «موسسه اعتباری ملل»

به موجب ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت؛ «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا...

قابل توجه سهامداران و نهادهای نظارتی:

اقتصاددان: به موجب ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت؛ «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همانجلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد».

در ماده ۲۶۵ همین قانون تصریح شده؛ «رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تادو ماه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازاتمحکوم خواهند شد».
براین اساس بی‌مناسبت نیست که سهامداران و نهادهای نظارتی از میزان زیان‌های انباشته شرکت‌های زیر آگاه شوند و بررسی نمایند که آیا رئیس و اعضاء هیات مدیره آنها مطابق با ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت عمل کرده‌اند یا خیر و اگر عمل نشده این سوال مطرح خواهد شد که چرا مجازات های مقرر در ماده ۲۶۵ به اجرا در نیامده است!؟

شایان گفتن است که قبل از انتشار این یادداشت، مراتب برای آقای «محمدرضا مروجی» قائم مقام موسسه اعتباری ملل منعکس و از ایشان در سه مورد بشرح زیر سوال شد تا اگر توضیحاتی دارند ارائه کنند؛ یک. باوجود گستردگی زیان انباشته اکثر شرکت‌های زیر چه اصراری برای بقای آنها هست؟ آیا هدف از حفظ آنها، برخورداری از تسهیلات بانکی بنام این موسسات است؟ دو. آیا طی سالهایی که شرکت‌های موصوف زیان انباشته داشته‌اند، بشرح ماده ۲۶۵ اصلاحیه قانون تجارت در مهلت قانونی از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای شور و تصمیمگیری جهت بقا یا انحلال آنها دعوت به عمل آمده است؟ سه. اگر مجمع تشکیل شده آیا به ادامه فعالیت شرکتهای رای داده است؟ در این صورت آیا مبلغ سرمایه شرکتها به سرمایه موجود کاهش یافته و یا تمهیدات قانونی لازم اندیشیده شده است؟ تا این لحظه پاسخی دریافت نشده است.

* اسامی اعضای هیات مدیره برخی از شرکت‌های زیر در لینک زیر منتشر شده است:

ترکیب اعضای هیات مدیره برخی شرکت‌های وابسته به «موسسه مالی و اعتباری ملل» و یا برخی سهامداران مرتبط:

(http://www.akbaralami.blogfa.com/post/37)

شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌باشند، بشرح زیر است:

۱٫ زیان انباشته شرکت «عمران نوین توس جاودان» به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای زیرمجموعه «موسسه اعتباری ملل»در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بیش از ۳ برابر سرمایه ثبت شده و جمع بدهیهای جاری آن به میزان ۳۵٫۸۷۴ میلیون ریال (معادل ۸۳ درصد) بیشتر از داراییهای جاری بوده، در ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴، معادل ۳۱٫۹۳۷ میلیون ریال و بیش از ۳ برابر سرمایه آن و در سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹، این رقم به مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال افزایش یافته که به مراتب بیش از سرمایه شرکت به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال می باشد.
*این شرکت تنها درسال ۱۳۹۷ مبلغ ۳٫۵۴۸٫۵۱۳ میلیون ریال از بانک آینده و ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال نیز موسسه اعتباری ملل تسهیلات دریافت کرده است.

۲٫ زیان انباشته شرکت «نوین پخش توس جاودان» در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بالغ بر ۳۹٫۵۵۱ میلیون ریال( بیش از نصف سرمایه آن) و در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ متجاوز از ۶ برابر سرمایه شده و جمع بدهیهای شرکت نسبت به جمع داراییهای آن بیش از ۳۹۹ میلیارد ریال فزونی یافته است.

۳٫ زیان انباشته شرکت آرامش سازان پیشرو در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳، بیش از ۱۳۶ر۱۳ برابر سرمایه ثبت شده و جمع بدهیهای جاری آن ۱۳۱ میلیارد ریال (متجاوز از ۱۲ برابر) بیشتر از داراییهای جاری بوده و در سال مالی۳۰/۱۲/۹۵؛ مبلغ ۲۴۰ر۱۵۶ میلیون ریال بیش ازسرمایه و سرمایه در گردش ۳۵۴ر۸۰۷ر۳ میلیون ریال منفی بوده است. در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ هم زیان انباشته بیش از مبلغ سرمایه و بدهی های جاری و به مراتب بیش از دارایی های جاری بوده و سرمایه در گردش نیز منفی بوده است.
*این شرکت تنها درسال ۱۳۹۷ مبلغ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال از بانک آینده تسهیلات دریافت کرده است.

۴- زیان انباشته «صنایع غذایی پارس کادوس در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵، مبلغ ۰۲۸ر۷ میلیون ریال(بالغ بر ۱۷ برابر سرمایه شرکت) بوده است. در سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۸، زیان انباشته به مبلغ ۴۵۲ر۱۹۹میلیون ریال بیش از سرمایه و سرمایه درگردش به مبلغ ۱۹۸ر۲۰۶ میلیون ریال منفی بوده است و در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰؛ این زیان بیش از ۳ برابر سرمایه آن بوده که با انجام تعدیلات لازم، به مبلغ ۳،۷۱۰ میلیون ریال، افزایش می‌یابد.

۵٫ زیان انباشته «گروه هتلهای ویستا توس ملل» در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۹، بیش از ۱٫۶ برابر مبلغ سرمایه و بدهی های جاری آن نسبت به دارایی‌های جاری آن مبلغ ۲٫۴۴۲میلیارد ریال فزونی یافته و در دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰؛ جمع بدهیهای جاری شرکت نسبت به جمع داراییهای جاری آن بیش از ۶٫۴۲۸ میلیارد ریال گردیده و زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از سرمایه آن بوده است».

۶٫ زیان انباشته شرکت «پیچاب کاوش» در ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴، بالغ بر ۱۱٫۶۳۷ میلیون ریال(بیش از ۱۱٫۶۳۷ برابر سرمایه) آن بوده و در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹؛ زیان انباشته مبلغ ۰۸۸ر۲۹ میلیون ریال معادل ۱۹ درصد سرمایه و سرمایه در گردش شرکت نیز منفی بوده و شرکت با کمبود نقدینگی مواجه است.
*این شرکت تنها درسال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۷۰٫۲۱۸ میلیون ریال از بانک آینده و ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال نیز از موسسه اعتباری ملل تسهیلات دریافت کرده است.

۷٫ زیان انباشته «شرکت کشت و صنعت گرگان» در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۹، مبلغ ۷۲۶ر۶ میلیون ریال بیش از مبلغ سرمایه(مبلغ ۱۰ میلیون ریال) و بدهیهای جـاری بـه مراتب بیش از دارایـی‌های جاری بوده و در دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ این رقم بالغ بر ۸۸۲ برابر سرمایه آن شده است!

۸٫ زیان انباشته «صنایع تبدیلی گلستان» در سال منتهی ۳۰/۱۲/۹۹، بیش از ۸ برابر سرمایه آن و در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ «زیان انباشته همچنان بیش از ۷ برابر سرمایه آن است.
*این شرکت تنها درسال ۱۳۹۷ مبلغ ۲٫۱۴۵٫۰۰۰ میلیون ریال از بانک آینده و مبلغ ۶۳۵٫۶۲۰ میلیون ریال هم از موسسه اعتباری ملل تسهیلات دریافت کرده است.

۹٫ زیان انباشته «شرکت شفاتوس کیش در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸، مبلغ ۱۸۸ر۱۳۲ر۱ میلیون ریال بیش از مبلغ سرمایه(۰۰۰ر۱۰ میلیون ریال) و سرمایه در گردش شرکت به مبلغ ۹۵۷ر۱۱۴ر۲ میلیون ریال منفی و در دوره منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰؛ چندین برابر سرمایه و مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده و جمع کل بدهیهای شرکت نیز نسبت به جمع کل داراییهای آن مبلغ ۱٫۵۸۷ میلیارد ریال فزونی یافته است.
*این شرکت تنها درسال ۱۳۹۷ مبلغ ۱٫۶۰۳٫۳۴۴ میلیون ریال از بانک آینده تسهیلات دریافت کرده است.

۱۰٫ زیان انباشته شرکت گسترش انرژی ملل هم، در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۹ مشمول ماده ۱۴۱ اصلاح قانون تجارت بوده است.