دستاوردهای توافق بین ایران و عربستان
دستاوردهای توافق بین ایران و عربستان

ریزش قیمت ارز بویژه کاهش قیمت دلار آمریکا می تواند سیگنالی از تقویت پول ملی باشد.

ریزش قیمت ارز بویژه کاهش قیمت دلار آمریکا می تواند سیگنالی از تقویت پول ملی باشد.

اقتصاددان: بشرط ثبات در تداوم کاهش تا به قیمت تعادل در تجارت خارجی برسد.

چنین شاخصه ایی برای کشور خوب است ،اکر تداوم ودر نتیجه تثبیت آن قیمت تک نرخی شود.
در اینصورت شاید بتوان گفت به ثبات بلند مدت نیز خواهد رسید . ان شاءالله.

در غیر اینصورت ممکن است ،تحت شرایط خاصی مقطعی باشد. تا دوباره همین آش و همین کاسه قبلی در ناپایدار بودن شرایط تجارت خارجی و اقتصاد داخلی بویژه به عدم ثبات نرخ ارز های خارجی بیانجامد

توافق بین عربستان و ایران در چین می تواند نشانه های مثبتی از آینده پیش رو برای اقتصاد دنیا باشد.

چون مبادلات اقتصادی چین با آمریکا و اتحادیه اروپا چندین برابر معادلات اقتصادی چین با ایران و عربستان است‌.

لذا بنظر می رسد این توافق با نظر مثبت و همراهی آمریکا، اتحادیه اروپا با چین صورت گرفته باشد.

هرچند کشورهای واسطه آن را در ظاهر امر ؛ عراق و عمان و چین اعلام کرده باشند، اما مقبولیت چنین توافقی بدون نظر مساعد اروپا و آمریکا از نظر صاحب نظران اقتصادی می تواند بعید بنظر آید.

چون تعاملات چین با اتحادیه اروپا و آمریکا چندین برابر تعاملات اقتصادی با ایران و عربستان است.

در هر صورت توافق انجام شده اگر تا مرحله آخر به سرانجام برسد. به امنیت اقتصادی و امنیت منطقه کمک‌ غیر قابل اغماضی خواهد داشت.

همه کشور ها نیز منتفع خواهند شد.
هم آمریکا، هم اتحادیه اروپا ، هم چین و هم سایر کشورها های همجوار با ایران و عربستان.

به احتمال زیاد تنش و ناآرامی های بین یمن و عربستان نیز حداقل کاهش خواهد یافت .

این توافق :

برای ایران عربستان و سایر کشورهای منطقه و همجوار با ایران و عربستان نیز منافع مستقیم داشته ،دارد و خواهد داشت.

از این توافق همه دنیا منتفع خواهند شد ،چون خلیج فارس ایران یک شاه رگ اقتصادی در تجارت بین المللی است .

و نقش آن در امنیت تجارت خارجی غیر قابل کتمان بوده،هست و خواهد بود .