خان یا چراغ موشی؟!
خان یا چراغ موشی؟!

  گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ جهان دارند کار واکسیناسیون مردم خود را به پایان می رسانند و کشوری مثل چین تا کنون ۸۰۰ میلیون نفر را واکسینه کرده و کم کم پروتکل ها را لغو می کنند. چرا در کشور ما هنوز نتوانسته اند بیش از شش درصد مردم را -آن هم فقط مرحلۀ […]

 

گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ جهان دارند کار واکسیناسیون مردم خود را به پایان می رسانند و کشوری مثل چین تا کنون ۸۰۰ میلیون نفر را واکسینه کرده و کم کم پروتکل ها را لغو می کنند. چرا در کشور ما هنوز نتوانسته اند بیش از شش درصد مردم را -آن هم فقط مرحلۀ اول- واکسینه کنند؟ و تازه مژدۀ موج پنجم پاندومی می دهند و بیشتر شهرهای کشور دارای وضعیت قرمز و نارنجی است. علل این واپس ماندگی چیست؟

گفتم: در عوض ما توانسته ایم هشت نوع واکسن ابداعی بسازیم که بیشتر کشورها از ساختن آن ناتوان اند.

گفت: بیایند به جای ساختن هشت نوع واکسن و صدور به کشورهای دیگر، یک واکسن را به تولید انبوه برسانند و هر چه زودتر از موج فراگیر مرگ و میرها جلوگیری کنند!

می گویند در روستایی خان های متعدّدی زندگی می کردند. غریبه ای وارد روستا شد و به حمّام روستا رفت. حمّام تاریک بود. اولین قدم را که برداشت بر سر او فریاد کشیدند: اسکندرخان را نمالی! گام دوم را که برداشت گفتند: تیمورخان را نمالی! در قدم سوم داد زدند: چنگیزخان را نمالی! همین طور تا خان هفتم و هشتم ادامه داشت. ناگهان غریبه فریاد زد:

یکی از این خان هایتان را بفروشید،یک چراغ موشی برای حمّامتان بخرید!که خان ها پایمال نشوند!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان