جناب رییسی لطفا دستتان را باز کنید
جناب رییسی لطفا دستتان را باز کنید

http://www.eqtesaddan.ir/جناب-رییسی-لطفا-دستتان-را-باز-کنید/

*آقای رییسی لطفا دستتان را باز کنید*

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرما که ما را مس کنید.

علیرغم تلاشها و سفرهای استانی دولت هیچ گونه بهبودی در عملکرد شاخص ها بصورت نمادین و کاهش سطح قیمت کالا و خدمات بطور فیزیکی و واقعی انجام‌نشده است ، بلکه در برخی موارد سرعت تورم و اقزایشها نسبت به دولت قبلی منجربه ثبت رکورد گردیده است.
چرا دولت از همه طیفها و نخبگان و صاحب نظران کشور برای حل مشکل استفاده نمیکند ؟
چرا دولت نسبت به اقتصاد با دید محدود و بسته ای نگاه میکند؟
عالی جنابان مسول آیا نمیدانید کاهش رفاه مردم و ریزش اقتصاد یک کشور وجهه سیاسی کشور ها هم در جهان رو به افول میرود؟
آیا دانش بشر این همه هزینه و تجربه ها را متحمل شده است تا ما همچنان در پیچ و خم آزمون و خطا باشیم؟
جناب آقای رییسی زندگی مردم منتظر معجزه و یک رویداد خاص نمیماند و نمیتواند متوقف شود.
ما نیازمند باز شدن درههای اقتصاد ایران و اقتصاد جهان به روی هم هستیم،مگر میتوان از اکنون اقدام به ساخت یک الگو کرد الگویی که مارا به سمت فنا و نابودی سوق داده و میبرد.
شما هیچ چاره ای ندارید که با دنیا تعامل کنید, دنیا هم فقط روسیه و چین نیست اگر بود باید درراین همه سال نتیجه این رابطه درزندگی مردم دیده میشدشمابا عنوان دولت مردمی بر قدرت نشستید کام این مردم جایش را کی باید با نامش عوض کند؟!.
و از طرفی با مشت بسته و گره گرده نمیتوان با کسی دست داد ،لطفا دستهایتان را باز کنید تا گره از زبانتان هم بگشاید .؟

✍نادر کریمی

  • نویسنده : نادر کریمی