بورس گارد نزولی گرفت
بورس گارد نزولی گرفت

پس از مدت ها سرانجام شاخص های بازار سهام در بازه هفتگی یک افت نسبتا زیاد را ثبت کردند. تمام شاخص ها این هفته منفی بودند.

پس از مدت ها سرانجام شاخص های بازار سهام در بازه هفتگی یک افت نسبتا زیاد را ثبت کردند. تمام شاخص ها این هفته منفی بودند.

اقتصاددان: بازار سهام در این هفته وضعیت خوبی نداشت. شاخص های مورد توجه این بازار در روزهای شنبه و چهارشنبه افتی سنگین داشتند و در مجموع برآیند هفتگی می توان گفت که وضعیت بازار سهام خوب نبود.

در این هفته و طی ۵ روز معاملاتی شاخص کل بورس ۷۷۰۰۰ واحد معادل ۴٫۵۷ درصد افت کرد. همچنین شاخص کل هم وزن بیش از ۱۳۰۰۰ واحد معادل ۲٫۶ درصد افت کرد. شاخص فرابورس نیز ۵۲۷ واحد معادل ۲٫۴۵ درصد کاهش یافت.

در مجموع و با بررسی وضعیت شاخص ها می توان به این نتیجه رسید که این هفته گرچه کلیت بازار منفی بوده، اما نمادهای بزرگ و شاخص ساز افتی بیشتر از نمادهای کوچک و متوسط داشته اند.

پس از مدتی صعود در شاخص های مختلف، سرانجام این هفته بورس گارد نزولی به خود گرفت که البته فعلا نمی توان ورود به فاز نزولی را قطعی دانست و باید در انتظار وضعیت معاملات هفته آینده ماند.

ارزش معاملات کم نشد

با وجود افت شاخص ها هنوز شاهد سقوط ارزش معاملات خرد نیستیم. در این هفته به طور میانگین وضعیت ارزش معاملات خرد خوب بود و نسبت به هفته گذشته کاهش چشمگیری اتفاق نیفتاد.

بالاترین ارزش معاملات خرد در این هفته در روز شنبه بود که بیش از ۹۷۰۰ میلیارد تومان معامله انجام شد. در روز دوشنبه هم ارزش معاملات خرد بیش از ۹۲۰۰ میلیارد تومان بود که رقم خوبی محسوب می شود.

در روزهای چهارشنبه و یکشنبه هم ارزش معاملات به ترتیب ۸۵۰۰ و ۸۱۰۰ میلیارد تومان بود و پایین ترین رقم ارزش معاملات روزانه نیز مربوط به روز سه شنبه با رقم ۶۵۰۰ میلیارد تومان بود.

خروج پول در ۵ روز متوالی

پس از حدود ۱٫۵ ماه بالاخره در یک هفته در تمام روزها خروج پول به ثبت رسید. نکته با اهمیت اینکه نسبت به دفعات قبل، ارزش پول خارج شده از بازار بالاتر است.

این هفته کمترین خروج پول برای روز سه شنبه بود که حدود ۱۳۰ میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. پس از آن روزهای یکشنبه و دوشنبه با ارقام ۳۷۰ و ۳۸۰ میلیارد تومان قرار دارند.

در روز شنبه ارزش پول خارج شده از بازار ۷۵۰ میلیارد تومان بود و در روز چهارشنبه که بزرگ ترین رقم ثبت شده، شاهد خروج ۱۳۳۰ میلیارد تومان پول خرد از بازار بودیم.

کاهش قدرت خریداران

شاخص قدرت خریداران حقیقی هم این هفته وضعیت خوبی نداشت. این شاخص در روز شنبه عدد ۰٫۹۳ را ثبت کرد. اما در روزهای یکشنبه و دوشنبه عدد مشابه ۱٫۰۴ برای آن ثبت شد.

روز سه شنبه شاخص دوباره به کمتر از عدد یک نزول کرد و رقم ۰٫۹۸ را به خود دید. در نهایت در روز چهارشنبه پایین ترین رکورد این شاخص در یک ماه گذشته با عدد ۰٫۸۷ به ثبت رسید که نشان از کم شدن قدرت خریداران دارد.

این اعداد در شرایطی به ثبت رسیده که دوشنبه هفته گذشته با ثبت رقم ۱٫۵۸ برای این شاخص، قدرت خریداران حقیقی به شدت افزایش یافته بود.