این هفته فقط بانک ها به دولت قرض دادند
این هفته فقط بانک ها به دولت قرض دادند

فرروش ۳۸۰میلیارد اوراق دولتی بانک ها به دولت انجام شد.

فرروش ۳۸۰میلیارد اوراق دولتی بانک ها به دولت انجام شد.

اقتصاددان: در ۳۷امین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، بانک‌ها ۳۸۰میلیارد سفارش خرید ثبت کردند که تمامی آن توسط وزارت اقتصاد پذیرفته شد.

در این مرحله اوراقی در بازار سرمایه توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی خریداری نشد.

نرخ بازده تا سررسید اوراق به فروش رفته برابر ۲۳.۸درصد بود.

مرحله بعدی حراج اوراق مالی اسلامی، در تاریخ ۱۸بهمن ماه با عرضه ۴هزار و ۷۵۰میلیارد تومان خواهد بود.