افراد مخالف (اپوزیسیون) و صلح جهانی
افراد مخالف (اپوزیسیون) و صلح جهانی

واژه فرانسوی opposition در لغت به معنی ضد و در اصطلاح سیاسی به‌معنای افراد. گروه ها.نهادهای مخالف می باشد که الزاما قصد براندازی ندارند بلکه مخالف وضع موجود و یا مخالف بخشی از سیاست های دولت و نظام می باشند. اپوزیسیون در بین فلاسفه غرب مثل هگل و مارکس تحت عنوان تز و آنتی مطرح […]

واژه فرانسوی opposition در لغت به معنی ضد و در اصطلاح سیاسی به‌معنای افراد. گروه ها.نهادهای مخالف می باشد که الزاما قصد براندازی ندارند بلکه مخالف وضع موجود و یا مخالف بخشی از سیاست های دولت و نظام می باشند.
اپوزیسیون در بین فلاسفه غرب مثل هگل و مارکس تحت عنوان تز و آنتی مطرح بوده است. تضاد بین طبقات اجتماعی و اقتصادی. نگرش‌ ها نسبت به آزادی. ایدئولوژی و….همچنان بعنوان یک فرایند فکری استمرار دارد.تا به سنتز برسد. واژه اپوزیسیون بمعنای ضد چون بار منفی دارد بیشتر به کلمه اختلاف و تفاوت نگاه ها در جوامع و پارلمان ها تبدیل شده است. بر اساس جامعه شناسی تفسیری ماکس وبر و جامعه شناسی انتقادی کارل مارکس اجماعی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد چون نوع برداشت افراد متفاوت بوده و برای تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب باید اختلافات سازنده و تفاوت ها وجود داشته باشد. بسیاری از اختلافات در پارلمان ها(اپوزیسیون ها) منجر به اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور هامی گردد.

نگاه دینی به اپوزیسیون

از نگاه دینی هم بفرموده پیامبر اکرم(ص): المومن مراه المومن
مومن آیینه مومن است. زیرا مومن همانند آیینه باید زشتی های برادر مومن را متذکر شود تا برطرف شود و زیبایی او را بیان کند تا شکرگذار باشد. خاصیت آیینه نشان دادن عیب و ایراد و زیبایی ها بدون دخل و تصرف و بزرگنمایی می باشد شکستن آیینه بخاطر اینکه عیب ما را نشان می‌دهد خطاست و آزردن کسانی که اپوزیسیون هستند و انتقاد سازنده دارند نیز نارواست.
انماالمومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقواالله لعلکم ترحمون(آیه ۱۰حجرات)
مؤمنان برادر یکدیگرند پس هردو برادر خود را صلح و آشتی دهند و تقوی الهی پیشه کنند که مشمول رحمت الهی شوند.

نتیجه:

پس چه در جنبه های فردی و چه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وجود اپوزیسیون (مخالف ) لازم.ضروری و سازنده بوده بشرط آنکه آگاهی. آستانه تحمل و احترام متقابل در جامعه افزایش یابد.و وجود و نظر مخالف را حمل بر دشمنی و برانداز تلقی نکنیم تاشاهد جامعه پویا و پرنشاط و زمینه ساز صلح و ثبات جهانی باشیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان