سفیر ایران در فرانسه: این روزها نیز می‌گذرد!
سفیر ایران در فرانسه: این روزها نیز می‌گذرد!

سفیر ایران در فرانسه، از افراد و کشورهایی که با تبعیت ازفشارهای حداکثری آمریکا خواسته یا ناخواسته به بهانه‌های واهی بر میزان فشارها بر ملت ایران می‌افزایند، انتقاد کرد.

به گزارشاقتصاددان به نقل از اقتصادآنلاین، بهرام قاسمی، سفیر ایران در فرانسه دوشنبه شب در توییتی در این ارتباط نوشت: «این روزها نیز می‌گذرد! در بحبوحه مبارزه مردم ایران با کرونا که صرفا بااتکا به توان و داشته‌های ملی صورت می‌پذیرد، برخی بجای درک موقعیت و مساعدت به ایرانیان، در تبعیت از فشارهای حداکثری آمریکا خواسته یا ناخواسته به بهانه‌های واهی به این فشارها می‌افزایند.
شرمسار تاریخ نشویم!»

 

سفیر ایران در فرانسه: این روزها نیز می‌گذرد!