می‌دانید چرا مجلس مالیات بر مسکن خانه‌های خالی را تصویب نکرد؟
می‌دانید چرا مجلس مالیات بر مسکن خانه‌های خالی را تصویب نکرد؟

می‌دانید چرا مجلس مالیات بر مسکن خانه‌های خالی را تصویب نکرد؟ چون جمعی از نمایندگان مجلس ما در کار بساز و بفروش هستند.

آقای آخوندی آمد پشت طرح و نگذاشت قانون تصویب شود.
در این کشور هر کس دستش به دهنش می‌رسد در کار خانه‌سازی و بساز بفروشی است. در هیچ جای دیگر این را نمی‌بینید. نه در کشاورزی نه در تولید. چون بساز بفروشی سودهای هزار درصدی دارد.

در مجلس، در دولت، در ارکان تصمیم‌گیری، #مافیای_مسکن نمی‌خواهد شما خانه دار شوید. می‌دانید چرا سال به سال باید خانه خود را کوچکتر کنید و به حاشیه‌های شهرها پناه ببرید؟ می‌دانید چرا سال به سال اجاره خانه هایتان بالاتر می‌رود و شما از رویای خانه دار شدن دورتر می‌شوید؟

چون اینجا، مافیای مسکن، از میان بیچارگی و فلاکت و بی خانمانی شما به سودهای سرشار می‌رسد.. ما با یک شبکه پیچیده و در هم تنیده از قانونگذاران و مجریان قانون طرفیم که سودشان در بی خانگی شماست..

  • منبع خبر : اقتصاددان