سقوط ۴۰ میلیون تومانی «سمندlx»
سقوط ۴۰ میلیون تومانی «سمندlx»

ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن است که در نیمه اول خرداد 1401 دو خودرو عنوان رکورددار افت را به خود اختصاص دادند. «سمند lx» و «سمند سورن پلاس» دو خودرو هستند که در روزهای داغ دلار افت عجیب قیمت داشته اند.

ارزیابی بازار خودرو نشان دهنده آن است که در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ دو خودرو عنوان رکورددار افت را به خود اختصاص دادند. «سمند lx» و «سمند سورن پلاس» دو خودرو هستند که در روزهای داغ دلار افت عجیب قیمت داشته اند.

اقتصاددان: افت قیمت این دو خودرو در نیمه خرداد در حالی ثبت شده که در هفته آخر اردیبهشت ماه «سمند lx» و «سمند سورن پلاس» رکوردار رشد قیمت بودند، اما با به ورود به خرداد عطش رشد قیمت آنها از بین رفت و با این شرایط شاهد کاهشی شدن قیمت آنها در بازار هستیم.

به گفته فعالان بازار خودرو نبود تقاضا در بازار یکی از دلایلی است که موجب شده تا شاهد کاهشی شدن قیمت این خودروها در بازار باشیم، اما ریزش ۴۰ و ۳۸ میلیون تومانی که برای این دو خودرو در نیمه خرداد ثبت شده دلیل چندانی ندارد. به گفته فعالان بازار خودرو در شرایطی کنونی که خریداری در بازار نیست و از سوی دیگر بازار حالت انتظاری به خود گرفت است، قرعه کاهش قیمت خودرو در بازار هرازگاهی به یکی از خودروهای پرتیراژ می افتد.

براساس ارزیابی بازار دو هفته گذشته قیمت «سمند lx» در بازار افت ۴۰ داشت و در بازار ۳۰۰ میلیونی شد. از سوی دیگر «سمند سورن پلاس» نیز در بازار ۳۸ میلیون کاهش قیمت داشت و در بازار ۳۵۵ میلیون دست به دست شد.