روند صعودی نرخ سود دربازارهای مالی هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ + جدول
روند صعودی نرخ سود دربازارهای مالی هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ + جدول

در هفته دوم خرداد 1401 نرخ سود تمام بازارها مسیری صعودی داشته به جز یک بازار. در این میان در حالی که کانال نرخ سود وام مسکن به 26 درصد برگشته اما نرخ بهره بین بانکی مسیری نزولی اتخاذ کرده و در سطح 20.55 درصد قرار گرفت.

در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ نرخ سود تمام بازارها مسیری صعودی داشته به جز یک بازار. در این میان در حالی که کانال نرخ سود وام مسکن به ۲۶ درصد برگشته اما نرخ بهره بین بانکی مسیری نزولی اتخاذ کرده و در سطح ۲۰٫۵۵ درصد قرار گرفت.

اقتصاددان: روند نرخ سود در سه بازار مالی هفته دوم خرداد ماه صعودی بود. بازار اولیه اوراق بدهی در میان این بازارها در سال جاری به دومین مرحله خود رسیده و روندی صعودی را در نرخ سود خود ثبت کرد.

به طور کلی بازار اولیه حراج اوراق بدهی محلی است که از طریق آن دولت با فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود سعی در تامین کسری بودجه دارد. این بازار به تازگی آغاز شده و با نرخ سود های بالا نشان از تصمیم جدی دولت در انجام معاملات در این بازار داشته است.

نرخ سود بازار اولیه حراج اوراق بدهی در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱

در دومین مرحله برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی ۳ هزار و ۱۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در این بازار دو دسته اوراق به بانک ها و نهادهای تامین سرمایه عرضه شده که نرخ موزون سود آن ها در سطح ۲۱٫۶۸ درصد بوده است.

اراد عرضه شده در این بازار اراد ۱۰۴ و اراد ۱۰۵ بوده که نرخ سود آن ها در هفته اخیر به ترتیب برابر با ۲۱٫۵ درصد و ۲۲ درصد به ثبت رسیده است.

افزایش نرخ سود می تواند یکی از عواملی باشد که مشتریان در مراحل برگزار شده در سال جاری تمایل بیشتری به مشارکت داشته و تاکنون ۶ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را تامین کنند.

نرخ سود وام مسکن در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض نمایند. هر کدام از این اوراق هزینه ای دارد که در بازار خرید و فروش آن مشخص می شود.

رفتار نرخ سود در بازار مسکن می تواند نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان باشد. در همین خصوص در حالیکه در هفته اول خرداد ماه این روند کاهشی بود در هفته بعد دوباره صعودی شده و به مرز ۲۶٫۵ درصد رسید. به عبارت دیگر هزینه اوراق دوباره در این بازار بالارفته و شروع به رکوردزنی کرده است.

 روند صعودی نرخ سود دربازارهای مالی هفته دوم خرداد 1401 + جدول

روند نرخ سود بین بانکی در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱

در صورت برخورد جدی بانک ها به کسری نقدینگی، مجبور به استقراض از یکدیگر هستند. در بازاری که بانک های مقروض اقدام به اسقراض نقدینگی از سایرین می کنند را بازار شبانه می گویند.

نرخ سود بین بانکی در این بازار همان نرخ بهره بوده که به نوعی به تورم و رکود ارتباط دارد. این نرخ از سطح ۲۰٫۵۹ درصد با کاهشی ۰٫۰۴ واحد درصدی به ۲۰٫۵۵ درصد رسید و از رکورد ۵ ماهه خود فاصله گرفت. این در حالی بود که رشد نرخ سود بازار باز احتمال رشد نرخ بهره بین بانکی را در بر داشت.

روند نرخ سود بازار باز در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱

به طور کلی بانک مرکزی در هر هفته به منظور کنترل نقدینگی در بانک‌ها و کنترل نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز می پردازد

این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ سود بین بانکی به منظور رسیدن به رقمی مشخص بوده که در هدفگذاری نرخ تورم نیز دخیل خواهد بود. بنابراین این بازار می تواند بر وضع معیشتی مردم و قدرت خریدشان اثر گذار باشد.

در همین راستا معاملات بازار باز، که باخرید و فروش اوراق میان بانک ها و بانک مرکزی همراه است در این مدت روندی کاهشی گرفته و نرخ سود آن پس از ۴ ماه دوباره سیری صعودی به خود گرفت. این نرخ در هفته دوم خرداد ماه برابر با ۱۹٫۱۰ درصد ثبت شده و از کمترین سطح خود در این مدت فاصله گرفت.