تجربه ها…درس های زندگی … گسترش دانایی
تجربه ها…درس های زندگی … گسترش دانایی

  وقتی کودکی بدنیا می آید اسم، زبان، مذهب و… برحسب این که در کجای دنیا و درچه محیط فرهنگی و مذهبی بزرگ شود، ازهمان ابتدا توسط والدین مشخص می‌شود: درواقع درتعیین مذهب و باور مربوط به آن، خود کودکان هیچ نقشی ندارند، اما مسئولیت اجراو جوابگوی نتایج حاصل درطول عمر به عهده شان می […]

 

وقتی کودکی بدنیا می آید اسم، زبان، مذهب و… برحسب این که در کجای دنیا و درچه محیط فرهنگی و مذهبی بزرگ شود، ازهمان ابتدا توسط والدین مشخص می‌شود:
درواقع درتعیین مذهب و باور مربوط به آن، خود کودکان هیچ نقشی ندارند، اما مسئولیت اجراو جوابگوی نتایج حاصل درطول عمر به عهده شان می باشد!!
هردین و مذهب تشریفات، مراسم، آئین ها و فرایض خاص خودرا دارد که کودکان می آموزند و به آن انس می گیرند، ملکه ذهن شأن می شود و معیار ارزیابی برای بقیه عمرشان می گردد!!!

امروزه به علت پیشرفت های تمدن بشری، گسترش رسانه‌هاوجهانی شدن ارتباطات جمعی و بالارفتن سطح آگاهی توده مردم، تغییرات بزرگی در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی بوجود آمده… و نقش مذهب درزندگی فردی و اجتماعی جوامع بشری، آرام آرام کم رنگ شده است .
در جوامع بشری:
۱_ گروه کثیری از توده مردم درهرجامعه، دستورات مذهب موروثی و فرایض دینی خودرا بارضایت انجام می دهند .
۲_ درصدی از مردم باوجود ناراضی بودن از مذهب خود، فرایض دینی خودرا که از کودکی انجام می‌داده را طبق عادت انجام میدهند .
۳_ گروهی درهر جامعه اساس دین و آئین های مربوط به آن را با معیارهای ذهنی یا علمی ارزیابی می‌کنند، چون به نتایج مطلوب نمی رسند، آموخته های مذهبی دوران کودکی و هرچیزی که مربوط به دین و مذهب را کنار می گذارند اصول دین، رسوم و سنن مذهبی را بشدت زیر سئوال می برند؛ دینداری را مانع اندیشیدن دانسته و معتقدند،
دین مردم را دراین دنیا از خشونت می ترساندو درآن دنیا ازعقوبت .
اینان می گویند، جامعه پویاست و اصول دین ایستا، این امر مانع رشدتفکر، پویایی ذهن و پیشرفت جامعه بشری می‌گردد؛ درکشور های پیشرفته که دین در آن کم رنگ و در کشورهای عقب مانده که نقش دین در همه زمینه ها بسیار پر رنگ است را مثال می زنند وحتی تصور می کنند که دین امر تقلیدی بوده و افیون توده های مردم است !
مسیحیان، مسلمانان و یهودیان مجموعا بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند که ریشه دین آنان مشترک و به «ادیان ابراهیمی» معروف ند؛ اما هرگروه دین و مذهب خودرا حق میدانند:
مسیحیان معتقدند:
مسلمانان و یهودیان اشتباه می کنند!!.
مسلمانان معتقدند:
یهودیان و مسیحیان اشتباه می کنند.!!
یهودیان معتقدند:
مسیحیان و مسلمانان اشتباه می کنند.!!
بقیه مردم جهان یا بی دین هستند ویا بی خدا!

پیشاپیش سپاس خودرا از دریافت نظریات سازنده تان درمورد مطالب ارایه شده ، اعلام می کنم.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان