بی اعتمادی مردم به رسانه ملی
بی اعتمادی مردم به رسانه ملی

بیان خبر های بی اساس موجب بی اعتمادی مردم به رسانه ملی می شود کارشناس اقتصادی در صداوسیما ادعا کرد : امریکا از ۲هفته قبل برای رساندن قیمت دلار به ۶۰هزارتومان برنامه ریزی کرد اما موفق نشد . این در حالی است که دیروز درست در روزی که صالح‌آبادی رئیس‌ کل بانک مرکزی در مصاحبه […]

بیان خبر های بی اساس موجب بی اعتمادی مردم به رسانه ملی می شود

کارشناس اقتصادی در صداوسیما ادعا کرد :
امریکا از ۲هفته قبل برای رساندن قیمت دلار به ۶۰هزارتومان برنامه ریزی کرد اما موفق نشد . این در حالی است که دیروز درست در روزی که صالح‌آبادی رئیس‌ کل بانک مرکزی در مصاحبه با تلویزیون گفت هم‌اکنون ما بیشترین اسکناس ارزی طول تاریخ بانک مرکزی را در اختیار داریم، قیمت دلار در سیر افزایشی خود، وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد!

در همین حال، کارشناس شبکه افق در برنامه جهان‌آرا گفت از دو هفته قبل آمریکا برنامه‌ریزی کرده بود که دلار در ایران به ۶۰ هزار تومان برسد ولی دولت با اقداماتی که کرد مانع تحقق این برنامه آمریکائی شد. این کارشناس برای اثبات سخن خود، سند یا دلیلی ارائه نداد.
شابان گفتن است مطرح کردن این گونه اخبار بی پایه و اساس بیشتر از آنکه بسود منافع کسور باشد آب ریختن به آسیاب دشمنان این مرز بوم است. متاسفانه این روز ها ناظران برنامه ها یا خواب هستند و یا خود را به خواب می زنند.

با تجربیاتی که در عرصه رسانه های داخلی و بین الملل دارم . به نظرم ؛ تبیین نقش نظارتی رسانه ها و به طور خاص، نقش نظارتی رسانه ملی بر حاکمیت، و بیان موانع عدم تحقق این کارکرد رسانه ملی می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد تا پخش این گونه اخبار بی پایه موجب بی اعتمادی بیشتر مردم به صدا و سیما شده است.
یادمان باشد مراد از نظارت سانسور نیست بلکه دروازبانی رسانه درجهت منافع کشور است . بیان یک خبر بی پایه و اساس بیشتر از آنکه بسود کشور باشد در جهت دشمنان این مرز بوم است. متاسفانه برخی از مجریان و کارشناسان رسانه در حوزه کاری خود احاطه ندارند و تهیه کنندگان برنامه هم بدلیل تسلط نداشتن به حوزه ماموریت خود در ارایه برنامه ها نقش ضباط را دازند تا تهیه کننده!

صاحب نظران حوزه های «ارتباطات» و «مدیریت رسانه»، به نقش نظارتی رسانه ملی تاکید دارند .پژوهش،ها حاکی از آن است که رسانه ملی باید نقش نظارتی داشته باشد؛ که در این خصوص، اکثر کارشناسان معتقد بودند، رسانه در حوزه هایی همانند اقتصاد که پاشنه اشیل مردم است حساسیت کمتری وجود دارد. اما در حوزه های اصلی، همچون حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وبخصوص اقتصادی با توجه به ظرفیت های خود، به نحو بهتری می تواند عمل نماید. از نظر آن ها، موانع فعالیت رسانه در ایفای نقش نظارتی اش مورد توجه و تحلیل قرار گیرد . مواردی همچون نیروی انسانی، عدم خودباوری رسانه از جایگاه ویژه خود، فرهنگ سازمانی و… که خود رسانه در آن نقش دارد جزء عوامل درون رسانه ای و شرایط محیطی، خطوط قرمز، نحوه ارتباط رسانه ملی با نهادهای حاکمیت، ساختار رسانه ملی، منابع مالی و… که تا حدود بسیاری در اختیار رسانه نبوده، اما رسانه را در انجام وظیفه نظارتی خود تحت الشعاع قرار داده، به عنوان موانع برون رسانه ای در ایفای نقش نظارتی رسانه حایز اهمیت است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • نویسنده : طاهری