اصول حکمرانی لزوم تغییرات عالمانه قبل از وخامت اوضاع اقتصادی
اصول حکمرانی لزوم تغییرات عالمانه قبل از وخامت اوضاع اقتصادی

بنام خدا اصول حکمرانی«لزوم تغییرات عالمانه قبل از وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی» بایستی بدانیم همه کشورهای پیشرفته مشکلات خاص خود را داشته اند و لذا با گذشت ۴۴ سال از انقلاب و ۳۴ سال از پایان جنگ تحمیلی ، ربط دادن عدم توسعه کشور با عذر وجود مشکلات قابل پذیرش نیست.در این مدت مرتبا اوضاع […]

بنام خدا
اصول حکمرانی
«لزوم تغییرات عالمانه قبل از وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی»

بایستی بدانیم همه کشورهای پیشرفته مشکلات خاص خود را داشته اند و لذا با گذشت ۴۴ سال از انقلاب و ۳۴ سال از پایان جنگ تحمیلی ، ربط دادن عدم توسعه کشور با عذر وجود مشکلات قابل پذیرش نیست.
در این مدت مرتبا اوضاع رو به وخامت گذارده و ادامه این شرایط برای ثبات کشور خطر ساز خواهد بود.
از حدود ۱۲ سال پیش سیاست «روح تازه و خون تازه» برای تغییر اوضاع اقتصادی مطرح گردید که مانند سایر راهکارها نظیر «گام دوم» بجز چند سخنرانی، عملا بصورت کامل اجرایی نگردید.

مسئولان شوروی با غفلت از شرایط داخلی و در حالی که با داشتن تمام متابع طبیعی نظیر نفت و معادن روز به روز مردم خودشان فقیرتر و گرسنه تر میشدند بدون توجه به هشدارها نسبت به خطر فروپاشی با تمام توان مشغول سخنرانی برای صدور اصول ایدئولوژی خود شده و تمام فکر و ذکرشان نجات سایر توده های مستضعف جهان شده بود ، آنها نتوانستند هیچ مستضعفی را در جهان نجات دهند و فقط حکومت پهناور و مقتدر خود را با هجوم خیل گرسنگان معترض داخلی فروپاشیده و اتفاقا پرونده انقلاب و ایدئولوژی کمونیستی را هم برای همیشه در تاریخ جهان بستند.
در این مدت افراد لایقی مانند «پوتین» در کشور پرورش یافته بودند ولی مسئولان شوروی نظرات آنها را نمیپسندیدند و لذا به آنها «میدان» نمی دادند، جالب اینجاست که وقتی سرانجام حکومت شوروی فروپاشید باز آقای پوتین و دوستانش بودند که در بدترین شرایط حکومت را تحویل گرفته و امروز به اوج توانایی رساندند و اگر آنها نبودند معلوم نبود الان سرنوشت مردم روسیه چه بود ؟؟؟
هر چند که در جریان فروپاشی، قسمتهای زیادی از این کشور تجزیه شد و بازگشت دوباره آنها بسیار سخت شده است.

اگر رهبران شوروی متوجه خطر شده و قبل از شدت یافتن وخامت اوضاع اقتصادی ،میدان را برای افراد کاردان حرفه ای و افکار نو جهت اجرای سیاستها و روشهای متناسب باز میکردند مسلما ضمن حفظ وجه خودشان ،از فروپاشی و تجزیه شوروی جلوگیری نموده و امروز روسیه خیلی جلوتر بود.

لذا امیدواریم مسئولان ایران از تمام این وقایع درس عبرت گرفته و با توجه به از دست دادن مرد لایق و کاردانی مانند قاسم سلیمانی و بدتر شدن خطرناک تدریجی اوضاع اقتصادی، هر چه زودتر مانند رهبران خوشفکر چین با انجام تغییرات عالمانه و دستور کاری به شرح زیر اول خود و سپس کشور را نجات دهند:

– سیاست تنش زدایی در سطح جهانی و منطقه ای ضمن حفظ قدرت دفاعی ، امنیت و منافع ملی ایرانیان

– خودداری از شعارهایی که بهانه برای تحریم و پایمال شدن حق زندگی خوب مردم ایران شده است.

– کمک به برقراری صلح فراگیر در تمام خاورمیانه با توصیه به مدارا و امکان زندگی مسالمت آمیز

– تمرکز کامل بر حل مشکلات داخلی و پرداختن به امور مردم شایسته و مهربان ایران

-دمیدن «روح تازه و خون تازه» به پیکره سیستم حکمرانی کشور با دادن «میدان» به «افراد جدید و افکار نو»

۱۳/۱۱
إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
خدا (در زندگی) مردم تا تغییری در خود ندهند ،تغییری نمیدهد.

فرشاد فرهادی
آدینه، الجمعه، Friday
۱۴۰۱/۰۲/۲۳
۱۴۴۳/۱۰/۱۱
۲۰۲۲/۰۵/۱۳
  • نویسنده : فرشاد فرهادی