ارتباط با دامدار!
ارتباط با دامدار!

گفت: روزنامۀ کیهان دربارۀ روابط ایران و عربستان در تیتری درشت نوشت: «توافق ایران و عربستان ضربۀ کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی» گفتم: حرف درستی است.حالا مگر نظر تو غیر از این است؟ گفت: اگر ارتباط با “گاو شیرده” آنقدر مفید است و روی دلار تاثیر دارد،ارتباط با خود “دامدار” چقدر می تواند تاثیر […]

گفت: روزنامۀ کیهان دربارۀ روابط ایران و عربستان در تیتری درشت نوشت:

«توافق ایران و عربستان ضربۀ کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی»

گفتم: حرف درستی است.حالا مگر نظر تو غیر از این است؟

گفت: اگر ارتباط با “گاو شیرده” آنقدر مفید است و روی دلار تاثیر دارد،ارتباط با خود

“دامدار” چقدر می تواند تاثیر داشته باشد؟!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر