اراضی واگذاری بنیاد مسکن سر از سوله درآورد!
اراضی واگذاری بنیاد مسکن سر از سوله درآورد!

زینب نورالدینی با یادداشتی کوتاه در اقتصاددان نوشت : رمز گشایی از قطعات ۳۱۷ و ۵۳۵ مطرح شده توسط خبرنگاران و مطالبه گران در قسمت دوم سریال گزارش فساد دوره چهارم شورای بخش مرکزی که چندی است که در حال تحقیق روی این پرونده هستم به مسائلی اشاره خواهیم کرد که هر چه به عمق […]

زینب نورالدینی با یادداشتی کوتاه در اقتصاددان نوشت :

رمز گشایی از قطعات ۳۱۷ و ۵۳۵ مطرح شده توسط خبرنگاران و مطالبه گران

در قسمت دوم سریال گزارش فساد دوره چهارم شورای بخش مرکزی که چندی است که در حال تحقیق روی این پرونده هستم به مسائلی اشاره خواهیم کرد که هر چه به عمق بیشتری از این واکاوی می رویم آدمی انگشت به دهان می ماند چگونه ممکن است این همه تخلف در یک دوره انجام شده و برخوردی با آن شکل نگرفته است.
در اطلاعات جدیدی که به دست آمده در قالب واگذاری زمین تعدادی قطعه زمین از طریق بنیاد مسکن به اهالی روستای چه چکور واگذار شده که در این بین قطعات ۳۱۷ و ۵۳۵ مدنظر ماست
طبق اطلاعات به دست آمده ،افرادی با رانت ایجاد شده در شورای اسلامی بخش مرکزی بندرعباس و بخشداری مرکزی در دوره چهارم توانسته بودند قطعات میانبافتی در روستای چه چکور بندرعباس را با نرخ دولتی و کاربری مسکونی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندرعباس گرفته و در یک تغییر کاربری غیر قانونی در قطعات هزار متری به سوله و انبار تبدیل کنند
طبق بررسی اینجانب قطعه ۳۱۷ متعلق به ح -ا رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی بندرعباس است که یک پرونده باز تخلف میلیاردی مربوط به همان دوره نیز دارد
همچنین قطعه ۵۳۵ متعلق به م -م ناظر فنی وقت بخشداری مرکزی بندرعباس است که با رانت ایجاد شده از شورا و بخشداری با تایید خلاف واقعه شورای اسلامی روستای چه چکور مبنی بر سکونت افراد در این روستا حاصل شده است

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع