با آمدن جو بایدن نیز معضلات اقتصادی رفع نمیشود
با آمدن جو بایدن نیز معضلات اقتصادی رفع نمیشود

با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در حالی که کمتر از ۳ هفته آینده تکلیف مهمترین کارزار انتخاباتی در دنیا نیز مشخص میشود و خبرهایی از پیشتازی آماری جو بایدن نسبت به رقیبش ترامپ ،بارقه های امیدی را در دل جامعه ایرانی ایجاد نموده است تا شاید با رفتن مرد بی […]

با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در حالی که کمتر از ۳ هفته آینده تکلیف مهمترین کارزار انتخاباتی در دنیا نیز مشخص میشود و خبرهایی از پیشتازی آماری جو بایدن نسبت به رقیبش ترامپ ،بارقه های امیدی را در دل جامعه ایرانی ایجاد نموده است تا شاید با رفتن مرد بی منطق و خودخواه موطلایی، شرایط متورّم اقتصادی فروکش کرده و ثبات بیشتری را شاهد باشیم.

ورود و اظهار نظر در مورد انتخابات آمریکا و احتمال برنده شدن هر کدام از کاندیداها در تخصص بنده نیست ولی آنچه مشهود است تدوین سیاست های کلّی نظام سلطه در دنیا است که با آمدن جمهوری خواه و یا دموکرات در عمل تغییر محسوسی را نخواهد داشت.

در واقع این سیاست کلّی و تعریف شده در ایالات متحده امریکا با روشهای نرم و سخت توسط این دو حزب دنبال میگردد و روند تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در ۴۲ سال اخیر موید این موضوع میباشد.

پیروزی مُحتمل بایدن در انتخابات آمریکا ممکن است تاثیرات روانی زیادی در اقتصاد ایران داشته باشد و شاهد اُفت قابل توجهی در بازارهای سرمایه ای _مالی بصورت موقّت باشیم ولی نمیتوانیم ناهنجاری های اقتصادی و زیرساختی در ایران را که متاثر از بی مدیریتی ،افزایش نقدینگی ،اقتصاد دولتی ،رانت وفساد و…. را کِتمان نماییم.
محدویت های اعمال شده از تحریم های ناعادلانه نتیجه سوءمدیریت اقتصادی در ۴۲ سال گذشته است که نیاز به چاره اندیشی زیربنایی و تحولی بنیادین دارد.

قطعاً با اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی و تحت تحریم خودی و غیر خودی است نمیتوان انتظار اصلاح معیشتی، چابکی و جهش اقتصادی را داشت ، سیستمی که مسائل سیاسی و اقتصادی خود را نیز با جهان بیرون مُرتبط و به هم پیچیده کرده است.

لذا با اِذعان به ۳ هفته سخت اقتصادی،روانی، و تاکید مجدد فرمایش رهبر معظم انقلاب در وابسته نکردن شرایط موجود اقتصادی با انتخابات آمریکا،خواستار تغییر رویّه در سیاست گذاری های کلان اقتصادی از سوی دولتمردان هستم و توصیه مینمایم با درک دقیق از مشکلات زیر ساختی اقتصادی و تغییر در نگرش ،مسیر را برای ایجاد اِصلاحات زیر بنایی در اقتصاد بشکل طرح های کوتاه و بلند مدّت پیش گرفته و با الگو برداری و همسان سازی با شرایط فرهنگی و اجتماعی و…از اقتصادهای پویا در دنیا و پرهیز از خلق تئوری های جدید در اقتصاد جهانی !!!! مسیر رفاه اقتصادی و معیشتی را برای جامعه فراهم سازید.

نویسنده : دکتر سهراب بختیار