سهام عدالت مردم عادی چقدر است؟ (۱۳۹۹/۴/۱۸)
سهام عدالت مردم عادی چقدر است؟ (۱۳۹۹/۴/۱۸)

در حال حاضر، ارزش روز سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی، به محدوده ۱۶میلیون تومان رسید که ۳۰درصد آن قابل فروش بوده و حدود ۵میلیون تومان می‌شود.

به گزارش اقتصاددان، ارزش روز سهام عدالت افرادی که ۵۳۲هزار تومان پرداخت کرده بودند به محدوده ۱۶میلیون تومان رسید. همچنین ارزش روز سهام عدالت اشخاصی که یک میلیون تومان پرداخت کرده بودند، به محدوده ۳۲میلیون تومان رسید. در حال حاضر، ۳۰درصد از سهام عدالت قابلیت فروش دارد.

فروش سهام عدالت
امکان خرید و فروش سهام عدالت برای افرادی که مدیریت مستقیم آن را انتخاب کرده بودند، فراهم شده است. اما این افراد، امکان فروش ۳۰درصد از سهام خود را دارند.

رییس جمهور، امروز در جلسه هیات دولت از آزاد سازی سهام عدالت ۳۰درصد دیگر در عید غدیر و ۳۰درصد، در ۲۲بهمن خبر داد.