آش با جاش !!
آش با جاش !!

  گفت:من یک عذرخواهی بزرگ به نمایندگان مجلس انقلابی بدهکارم ! گفتم:چرا؟ گفت: تا حالا هر چه این دورۀ مجلس را «انقلابی» می نامیدند،من اغراق و گزاف می پنداشتم. ولی امروز یقین کردم که واقعاً نه تنها انقلابی ،که ایثارگر هم هستند! گفتم: از کجا فهمیدی؟ گفتم: از ردیف های لایحۀ بودجه سال آینده. چون […]

 

گفت:من یک عذرخواهی بزرگ به نمایندگان مجلس انقلابی بدهکارم !

گفتم:چرا؟

گفت: تا حالا هر چه این دورۀ مجلس را «انقلابی» می نامیدند،من اغراق و گزاف می پنداشتم. ولی امروز یقین کردم که واقعاً نه تنها انقلابی ،که ایثارگر هم هستند!

گفتم: از کجا فهمیدی؟

گفتم: از ردیف های لایحۀ بودجه سال آینده. چون مقابل هر دستگاه و سازمانی مبلغ بودجۀ آن نوشته شده است. ولی مقابل حقوق نمایندگان مجلس انقلابی نوشته شده «صفر»! یعنی این نمایندگان دوست داشتنی و ایثارگر در سال ۱۴۰۱ اصلاً حقوق نمی گیرند!! و ایثارگرانه خدمت می کنند!

گفتم: آفرین بر این نمایندگان ایثارگر!!

گفت: در یک مجلس مهمانی صاحبخانه اول سبد موز را برای پذیرایی از مهمانان به دور انداخت. هر کسی یکی برای خود برداشت. ولی یک نفر اصلاً برنداشت. دفعۀ دوم سبد انبه را دور انداختند. باز هم آن آقا میوه ای برنداشت. در سوم سبد نارنگی را تعارف کردند. ولی باز هم آن آقا هیچ میوه ای برنداشت. همه حسّاس شدند. به او گفتند : چرا شما هیچ یک از میوه ها را برنداشتی؟ یعنی هیچ میوه ای دوست نداری؟

پاسخ داد: من وقت رفتن همۀ جعبه های میوه را با خود می برم. در خانه سر فرصت شکمی از عزا درمی آورم!!

همگی گفتند: پس آش را با جاش می خوری؟!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان