سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
Government | اقتصاددان
بجای واژه حکمرانی بگوییم حکمروایی 24 مرداد 1401
سید ابوالفضل میرقاسمی:

بجای واژه حکمرانی بگوییم حکمروایی

چنانچه مستحضرند واژه Governance به معنی حکومت کردن (Government) نیست و بیشتر به معنی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاستگذاری و برنامه ریزی است.