تاریخ انتشار : سه شنبه 29 آذر 1401 - 3:27

*هر پگاه نو با یک نگاه نو*

*«روش علی(ع)»و«نگرش عالی»!فرگرد۱۸۴۲*

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️

وقتی «شهروندان وطن» و «ورجاوندان میهن»،

«شب را با تب» و «تب را با تعب» می گذرانند،

و مردم در«سفره ها نان ندارند» و در«حُفره ها جان می سپارند»،

چه سود که زمامدار«شام تا بام در حال قیام»

و از «بام تا شام در حال صیام»باشد ،

یا روزها را در «نشاط رَباب» بگذراند و شب ها را با«بساط شراب».

اگر مردم از «گرانی رنج»می برند و از «نگرانی،شکنج»،

حاکم باید در «کنارِ مردم» در«نارِ تورُّم»بسوزد،

تا «روش علی(ع)» و آن«نگرش عالی» را بیاموزد!

اگر «صبورترین یار» در «دورترین دیار»،

در «بسترِ اَیتام»،«سرِ بی شام» بر زمین نهد،

تنها کسی که در این «گفتگو»باید «پاسخگو»باشد،

«امیر کشور» و «مدیر مِهتر»است.

*شفیعی مطهر*

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️

رَباب: یکی از آلات موسیقی

قیام:ایستادن برای نمازشب

صیام: روزه داری

مِهتر:بزرگ تر،رئیس و سردار قوم

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....