وال استریت شاید در نگاه اول این عکس ، به نظرتان، فقط یک خیابان معمولی در یک شهر شلوغ باشد ولی قلب اقتصاد جهان در این خیابان باریک در شهر نیویورک یعنی wall street می تپد و سازمان ها و شرکت های بزرگ اقتصادی جهان در آن فعالیت دارند که مهم ترین آن ها، بازار […]

وال استریت
شاید در نگاه اول این عکس ، به نظرتان، فقط یک خیابان معمولی در یک شهر شلوغ باشد ولی قلب اقتصاد جهان در این خیابان باریک در شهر نیویورک یعنی wall street می تپد و سازمان ها و شرکت های بزرگ اقتصادی جهان در آن فعالیت دارند که مهم ترین آن ها، بازار بورس نیویورک با سابقه حدود دویست سال است.
مهم ترین عامل ایجاد کننده قدرت در جهان امروز ، نه قدرت نظامی بلکه اقتصادی است.در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده به تنهایی با داشتن سهم بیست وپنج درصدی از تولید ناخالص داخلی(GDP) کل جهان، بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده است. این رقم کمی بیش از کل تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای اتحادیه اروپا و چهل و شش برابر GDP ایران است.
این خیابان زمانی مجاور دیوار دفاعی شهر بود و به همین دلیل تا امروز هم wall street نامیده می شود.

 

wall street