گسترش سرقت کابل برق و دزدی در تهران
گسترش سرقت کابل برق و دزدی در تهران

اقتصاددان: ۲۸خرداد ۱۴۰۰ و روز عرفه است از ۵ و نیم صبح ساکنان بخشی از خیابان روشن شهران در انتظار آمدن برق هستند اما خبری از روشنایی نیست. با اداره برق تماس می گیرند می پرسند: ۱۰ ساعت گذشت، قطعی برق چند ساعت طول می کشد؟ پاسخ می شنوند که قطعی برق در منطقه نداشته […]

اقتصاددان: ۲۸خرداد ۱۴۰۰ و روز عرفه است از ۵ و نیم صبح ساکنان بخشی از خیابان روشن شهران در انتظار آمدن برق هستند اما خبری از روشنایی نیست.

با اداره برق تماس می گیرند می پرسند: ۱۰ ساعت گذشت، قطعی برق چند ساعت طول می کشد؟
پاسخ می شنوند که قطعی برق در منطقه نداشته ایم و به صراحت می گویند احتمال قوی کابل برق شما هم سرقت شده است.

اهالی با حضور در خیابان شاهد نبود کابل ها از تیر برق به سمت مجتمع می شوند، پس از تماس با پلیس پیشگیری و …، مامورین در محل حاضر شده، گزارش اداری تکمیل و مشغول ترمیم و نصب کابل جدید می شوند، در این اثنا گوشی مامور برق زنگ می خورد می گویند گزارش شده ۳ کوچه بالاتر هم سیم مسی برق به سرقت رفته است و ایشان باید برای ترمیم مراجعه نمایند.

مامور ذیربط می گویند شرمنده موجودی کابل های ایشان بخاطر تعدد سرقت و چند مورد ترمیمی امروز تمام شده تا تهیه کابل های جدید از ترمیم محل ماموریت جدید، معذور است؟!

۳ سال پیش هم در ساختمان ما( روبروی ساختمان مورد سرقت کابل)در روز روشن در حالی که اعضاء خانواده طبقه پایین برای انجام دعای عرفه به هیات رفته بودند، اسناد و طلاهای موجود در گاوصندوق آنان مورد سرقت قرار گرفت و حاصل عمر این خانواده پرتلاش زحمتکش و پاکدست نابود شد.

شوربختانه با گذشت چند سال ازاین ماجرا هنوز هیچ مرجعی پاسخگو نبوده و نیست.

سئوال اقتصاددان این است اگر طرح پیشنهادی قانون خصوصی سازی مقابله با سرقت و دزدی داشتیم و برای افشاء کنندگان برنامه سرقت، پاداش حق الکشف و امنیت جانی پیش بینی می شد آیا به رغم عمیق شدن زخم های اقتصادی اجتماعی جامعه، باز هم شاهد رشد پرشتاب سرقت و دزدی بودیم؟

بهنام ملکی مدیرمسئول