کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

درحالی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۸ با کاهش ۱۹.۸ درصدی همراه بوده که بدهی دولت به بانک مرکزی ۴.۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در اسفند سال ۹۸ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۹٫۸ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.

برهمین اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۳۸۱٫۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۱۱۰۷٫۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ کاهش یافته است.

این درحالی است که اسفند ۹۸ بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سال ۹۷ افزایش ۴٫۴ درصدی داشته و به ۱۰۰۰٫۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ معادل ۹۵۸٫۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود.