«هوش جان» و «گوش نهان».فرگرد ۱۸۸۶
«هوش جان» و «گوش نهان».فرگرد ۱۸۸۶

آنان که در «جبروت جهان»،«سکوت انسان» را نمی فهمند، در «مهاد عالَم» نیز«فریاد آدم» را نمی شنوند! گاه شنیدن نه به «گوش دادن»،که به «هوش نهادن» نیاز دارد. آیا کسی «فریادی بلندتر» و «نهادی نژندتر»از کسی دارد، که برای یک «رطل نواله» سر در «سطل زباله» می کند؟! بیاییم «هوش جان را بشاییم» و «گوش […]

آنان که در «جبروت جهان»،«سکوت انسان» را نمی فهمند،

در «مهاد عالَم» نیز«فریاد آدم» را نمی شنوند!

گاه شنیدن نه به «گوش دادن»،که به «هوش نهادن» نیاز دارد.

آیا کسی «فریادی بلندتر» و «نهادی نژندتر»از کسی دارد،

که برای یک «رطل نواله» سر در «سطل زباله» می کند؟!

بیاییم «هوش جان را بشاییم» و «گوش نهان را بگشاییم».

این خاک را که بر آن «گام می نهیم» و برای دیگران «دام می نهیم»،

امروز «وقف سور ما»است و فردا «سقف گور ما»!

بنابراین این جا نه «انتهای غایی غرور»،که «منتهای شکوفایی شعور» است.

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️

جبروت:بزرگی،عالم قدرت و عظمت

رطل: واحد وزن،پیمانه

نواله: لقمه،توشه،مقداری خوراک

وقف: ایستادن

سور:جشن،مهمانی

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر