تاریخ انتشار : سه شنبه 9 فروردین 1401 - 15:11
کد خبر : 82601

هوشمندسازی حمل و نقل شهرها چه نقشی در توسعه پایدار شهری دارد؟

هوشمندسازی حمل و نقل شهرها چه نقشی در توسعه پایدار شهری دارد؟

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نقش هوشمندسازی حمل و نقل شهرها در توسعه پایدار شهری را تشریح کرد.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نقش هوشمندسازی حمل و نقل شهرها در توسعه پایدار شهری را تشریح کرد.

به گزارش اقتصاد دان، محسن طباطبایی‌مزدآبادی، درباره نقش هوشمندسازی حمل و نقل شهرها در توسعه پایدار شهری، اظهار کرد: کلان‌شهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور ما از نظر حمل‌ونقل شهری با تنگناهایی مواجه است که جلوه آن به ‎صورت ترافیک، تراکم و آلودگی خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: در همین راستا برنامه‌ریزان و مدیران شهری تلاش کرده‌‎اند تا هم در عرصه سیاست‎گذاری و در قالب برنامه‌‎های ۵ ساله دوم و سوم توسعه شهر تهران و هم در عرصه اجرا به سمت و سوی استفاده از سیستم‌‎های هوشمند حمل‌ونقل شهری حرکت کنند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: حمل‌ونقل هوشمند عبارت است از سیستم‌‎های حمل‌ونقلی که تکنولوژی اطلاعات، ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقلی به کار می‎‌‌گیرند؛ اما این پرسش مطرح است که هوشمندسازی حمل و نقل شهرها در آینده چه نقشی در توسعه پایدار شهری دارد؟

وی خاطرنشان کرد: بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد، مشکلاتی که سیستم‏ حمل‌ونقل در حال حاضر در کلان‌شهر تهران با آن روبه ‎رو است شامل پارک وسیله نقلیه، ایمنی، بهداشت و سلامتی، زمانی، مدیریتی، کالبدی، مدیریت وقایع وحوادث، دقت، نظم، اطلاع‏‌رسانی، نگهداری، مالی، درونی خودرو، تحرک فردی، عدالت و انسانی است.

طباطبایی تصریح : یافته‎‌‌های پژوهش در بُعد پارک وسیله نقلیه نشان داده هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری در تهران باعث استقرار پارکینگ‌‎های هوشمند، مدیریت هوشمند پارکینگ و در نهایت منجر به اشغال حداقل فضای عمومی و فضاهای باز و سبز شهری می‌‎شود.

وی افزود: در بُعد ایمنی، هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری در تهران، باعث استفاده از هوش مصنوعی در کنترل ترافیک و سرعت عبورومرور، سیستم‌های ایمنی و پیشگیری هوشمند تصادفات، افزایش دقت در جریان حمل‌ونقل با کاربست هوش مصنوعی و اطلاع‎رسانی هوشمند و لحظه‌‎ای تغییرات جوی و وضعیت فیزیکی جاده‎ها خواهد شد که این امر منجر به افزایش سطح ایمنی و در نهایت، افزایش سطح سلامت جامعه می‌شود.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در بُعد بهداشتی و سلامتی، هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری در کلان‌شهر تهران باعث رعایت هوشمند فاصله با اتومبیل‌های ‌دیگر، نیاز کمتر به استفاده از بوق و چراغ هشدار، مسیریابی هوشمند ماشین‎ها، تولید و به‎کارگیری اتومبیل‎های هوشمند بوم‎گرا (با سوخت خورشیدی یا هیدروژنی) خواهد شد که این امر منجر به کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی صوتی، هوا و دیداری (نوری) و در نتیجه، افزایش سطح سلامت جامعه می‌‎شود.

وی افزود: در بُعد زمانی، هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری در کلان‌شهر تهران باعث به‌کارگیری وسایل نقلیه عمومی هوشمند و سریع برای رفاه مسافران وطراحی هوشمند مسیرها خواهد شد که این امر منجر به کاهش نیاز به سفر با اتومبیل‎های شخصی، کاهش ترافیک، کاهش مصرف انرژی، کاهش انواع آلودگی، کاهش زمان سفر، افزایش سرعت در جابه‎جایی مبدأ و مقصد می‌‎‌‌‌شود.

طباطبایی اظهار کرد: در بُعد مدیریتی، هوشمندسازی حمل‌ونقل کلان‌شهر تهران باعث یکپارچگی سیستم‌‎های حمل‌ونقل و همچنین استفاده از مدیریت سیستم‎‌‌های مختلف حمل‌ونقل با استفاده از توان بالای محاسبه‌‎گری هوش مصنوعی خواهد شد که این امر منجر به افزایش کارایی سیستم حمل‌ونقل و در نتیجه، کاهش مصرف انرژی و انواع آلودگی می‎‌‌‌‌شود.

وی اظهار کرد: در بُعد کالبدی، هوشمندسازی حمل‌ونقل کلان‌شهر تهران باعث استفاده از وسایل حمل‌ونقل هوایی باربر و مسافربر هوشمند منجر به حفظ ارزش‎های تاریخی و بافت‎های شهری، کاهش نسبی سطوح مورد نیاز برای عبورومرور (خیابان‌ها)، افزایش سطوح فضاهای باز، عمومی و سبز و افزایش ذخیره زمین شهری خواهد شد.

وی در ادامه گفت: استفاده از خودروهای کوچک‌تر با طراحی هوشمند منجر به حفظ ارزش‎‌‌های تاریخی و بافت‌‎های شهری و کاهش نسبی سطوح مورد نیاز برای عبور‎و‎مرور (خیابان‌ها) خواهد شد. طراحی هوشمند خیابان‎‌‌ها منجر به حفظ ارزش‎های تاریخی و بافت‎‌‌های شهری، کاهش نسبی سطوح مورد نیاز برای عبورومرور (خیابان‎ها)، افزایش سطوح فضاهای باز، عمومی و سبز و افزایش ذخیره زمین شهری می‎‌‌شود.

طباطبایی اظهار کرد: در بُعد کالبدی، هوشمندسازی حمل‌ونقل کلان‌شهر تهران باعث استفاده از وسایل حمل‌ونقل هوایی باربر و مسافربر هوشمند، خودروهای کوچک‌تر با طراحی هوشمند و طراحی هوشمند خیابان‌‎ها خواهد شد که این امر منجر به حفظ ارزش‎های تاریخی و بافت‌‎‌های شهری، کاهش نسبی سطوح مورد نیاز برای عبورومرور (خیابان‌ها)، افزایش سطوح فضاهای باز، عمومی و سبز و افزایش ذخیره زمین شهری می‌شود.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: در بُعد مدیریت وقایع و حوادث، هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری در کلان‌شهر تهران باعث کاهش زمان پاکسازی، مدیریت اطلاع از سوانح و امداد و استفاده از چراغ‎های هوشمند و تابلوهای متغیر هوشمند خواهد شد که این امر منجر به افزایش سطح سلامت شهروندان، افزایش سطح ایمنی، کاهش اتلاف زمان و کاهش مصرف سوخت می‎شود.

وی گفت: در بُعد نظم، هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری کلان‌شهر تهران باعث مدیریت هوشمند سیستم حمل‌ونقل عمومی و نظم در حرکت وسایل نقلیه عمومی خواهد شد که این امر منجر به کاهش نیاز به وسایل نقلیه (عمومی و خصوصی)، کاهش انواع آلودگی و کاهش مصرف سوخت و انرژی می‌‎شود.

طباطبایی خاطرنشان کرد: در بُعد اطلاع‌‎رسانی، هوشمندسازی حمل‌ونقل کلان‌شهر تهران باعث استفاده از سیستم هوشمند اطلاع‌‎رسانی وضعیت جاده‎‌‌ها پیش و حین سفر و سیستم‎‌‌های هوشمند اطلاع‎‌‌رسانی جوی و در نتیجه سفرهای ایمن‎تر با نوسان کمتر خواهد شد.

به گفته وی، در بُعد نگهداری، استفاده از سیستم‎‌‌های نگهداری و بهره‌‎برداری از خیابان‌‌ها، بزرگراه‎‌‌ها و آزادراه‎‌‌ها منجر به ایمنی بیشتر و افزایش سطح سلامت جامعه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در بُعد مالی، هوشمندسازی حمل‌ونقل کلان‌شهر تهران باعث استفاده از سیستم‎‌‌های پرداخت (عوارض/کرایه) الکترونیک خواهد شد که این امر کاهش نیاز به پول کاغذی و مصرف کاغذ، کاهش مصرف منابع، افزایش سرعت انجام امور پرداخت و لذا آسایش و رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در بُعد درونی، هوشمندسازی حمل‌ونقل کلان‌شهر تهران باعث تنظیم دما و روشنایی به‎ صورت هوشمند، استفاده از ابزارهای مسیریابی هوشمند و سیستم توقف (ترمز) خواهد شد که منجر به بهبود سطح تمرکز فکری و تصمیم‎گیری سریع‎تر و بهتر راننده و در نتیجه، افزایش سطح سلامت جامعه، ایمنی بیشتر، کاهش مصرف سوخت و انرژی و کاهش انواع آلودگی خواهد شد.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: در بُعد تحرک فردی، استفاده از سیستم حمل‌ونقل هوشمند دوچرخه‌سواری منجر به کاهش مصرف سوخت و انرژی، کاهش انواع آلودگی و افزایش سلامت انسانی و نیز استفاده از علائم و تابلوهای هوشمند برای ایمنی تردد عابران و دوچرخه‌سواران منجر به افزایش سلامت انسانی خواهد شد.

وی گفت: در بُعد عدالت، هوشمندسازی حمل‌ونقل شهری در کلان‌شهر تهران در رابطه با توسعه پایدار باعث اخذ مالیات بیشتر از مصرف‎کنندگان بیشتر با اتکا به محاسبات دقیق و هوشمند خواهد شد که افزایش سطح عدالت اجتماعی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

به گفته وی، در بُعد انسانی نیز طراحی هوشمند خیابان‎‌‌ها از لحاظ طراحی محله و خیابان انسان‎‌‌‌محور منجر به توجه به انسان و انسان‎‌محوری خواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....