تاریخ انتشار : دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 - 0:16
کد خبر : 165930

معرفی علمی دکترحسن خجسته کاندیدای تهران

معرفی علمی دکترحسن خجسته کاندیدای تهران

کلیات حسن خجسته باقرزاده متولد ۱۳۳۱ در مشهد، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران بود. او در سال ۱۳۸۶ به عنوان نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا- اقیانوسیه (ABU) برگزیده شد. وی همچنین از سال ۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما را برعهده داشت. منصوره خجسته باقرزاده، همسر رهبر انقلاب، خواهر حسن خجسته باقرزاده است. او دیپلم

کلیات

حسن خجسته باقرزاده متولد ۱۳۳۱ در مشهد، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران بود. او در سال ۱۳۸۶ به عنوان نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا- اقیانوسیه (ABU) برگزیده شد. وی همچنین از سال ۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما را برعهده داشت. منصوره خجسته باقرزاده، همسر رهبر انقلاب، خواهر حسن خجسته باقرزاده است.

او دیپلم ریاضی، فوق دیپلم علوم انسانی، لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی، فوق لیسانس مردم‌شناسی و دکترای مدیریت استراتژیک دارد.

 

کتاب ها

تأثیر معماری مسکونی بر سنت‌های اجتماعی، مطالعه موردی هویزه، انتشارات سروش، ۱۳۷۶جامعه‌شناسی رادیو (ویرایش اول)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا، ۱۳۸۰جامعه‌شناسی رادیو (ویرایش دوم)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا ،۱۳۸۱جامعه‌شناسی رادیو (متن انگلیسی)، اداره کل پژوهش‌های رادیو، ۱۳۸۷تاملات جامعه شناختی دربارهٔ رادیو، اداره کل پژوهش رادیو، ۱۳۸۴مطالعات جامعه شناختی دربارهٔ رادیو، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۵جامعه‌شناسی رادیو و رسانه، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۶رادیو، مدیریت و جامعه، دفتر پژوهش‌های رادیو۱۳۸۷زنان، هویت و امنیت ملی، (در دست انتشار)موسیقی، رادیو، جامعه (در دست انتشار)رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، ۱۳۹۲، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

 

۴- فعالیت های علمی
الف) کتابها
۱- تاثیر معماری مسکونی بر سنت های اجتماعی ، مطالعه موردی هویزه ، انتشارات سروش، ۱۳۷۶
۲- جامعه شناسی رادیو (ویرایش اول)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا، ۱۳۸۰
۳- جامعه شناسی رادیو (ویرایش دوم)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا ،۱۳۸۱
۴-جامعه شناسی رادیو (متن انگلیسی)، اداره کل پژوهش های رادیو، ۱۳۸۷
۵- تاملات جامعه شناختی درباره رادیو ،اداره کل پژوهش رادیو، ۱۳۸۴
۶- مطالعات جامعه شناختی درباره رادیو ، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۵
۷-جامعه شناسی رادیو و رسانه ، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۶
۸- رادیو، مدیریت و جامعه ، دفتر پژوهش های رادیو۱۳۸۷
۹- زنان ،هویت و امنیت ملی، (در دست انتشار)
۱۰- موسیقی، رادیو، جامعه (در دست انتشار)
۱۱- رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، ۱۳۹۲، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی
۱۲- مدیریت رسانه(مجموعه مقالات)، ۱۳۹۳، انتشارات تیسا
ب) مقالات
۱- گفتاری در ماهیت رادیو، ماهنامه تخصصی رادیو، سال اول، شماره ۱
۲- رادیو های محلی ، ماهنامه تخصصی رادیو ، شماره ۷، آذر ماه ۸۰
۳- مقایسه کارکرد واقعیت رسانه ای در رادیو و تلویزیون، ماهنامه تخصصی رادیو، ۴شماره ۱۴ ،دی ۸۱
۵- نام گذاری برنامه های رادیو ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۱۵، اسفند ۸۱
۶- کمی سازی و استاندارد سازی ارزشیابی برنامه ها در رادیو ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۱۶ ،اردیبهشت ۸۲
۷- تاثیر جویباری یا سیلابی رادیو بر مخاطبان ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۲۲، تیر ۸۳
۸- نویسندگی برای رادیو و اصول نوشتار های رادیویی ، ماهنامه تخصصی رادیو ، شماره ۲۳، شهریور ۸۳
۹- تئوری وابستگی به رسانه ها و کاربرد آن در رادیو های ایران ، ماهنامه تخصصی رادیو ،شماره ۲۶، اردیبهشت ۸۴
۱۰- تیپولوژی برنامه سازان و برنامه های رادیو بر اساس فرم و محتوا ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۲۹، آبان ۸۴
۱۱- هویت رادیو چگونه ساخته می شود ، ماهنامه تخصصی رادیو ، شماره ۳۴، بهمن ۸۴
۱۲- موسیقی رادیو و فلسفه شنیدن ، ماهنامه تخصصی رادیو شماره ۳۵
۱۳- کارکردهای رادیو در جنگ‌، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال ۱۰ شماره ۳۴، تابستان ۸۲
۱۴- تاثیر پذیرش نظریه همانندی رسانه ای در برنامه ریزی های آموزشی رسانه با تاکید بر رادیو ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال۱۰، شماره ۳۳، بهار ۸۲
۱۵- گفتمان ایدئولوژیکی غالب در رسانه های جمعی و بیانات مسئولان امر در حوزه زنان، پژوهش و سنجش، سال ۱۱، شماره ۳۸، تابستان ۸۳
۱۶- بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال ۱۲ شماره ۴۲ – ۴۳، تابستان و پاییز ۸۴
۱۷- مقدمه ای بر نظریه انتقادی در حوزه ارتباطات ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال ۱۱، شماره ۳۷
۱۸- نظریه گفتمان و رادیو ، فصلنامه ارتباطات و فرهنگ، شماره ۱، زمستان ۸۲
۱۹- بررسی نحوه استفاده رسانه های بیگانه(BBC و VOA) از مسائل زنان برای تغییرات فرهنگی در ایران ، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،بهار و تابستان ۸۴
۲۰- گذری در تاریخ دیجیتال ، روزنامه جام جم ، شنبه ۳ / ۹ / ۱۳۸۶
۲۱_ اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاران و رسانه های جمعی در مدیریت بحران (زلزله)، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال ۱۵، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷
۲۲- کنش جمی کاربرد موسیقی در رادیو، فصلنامه پژوهش های ارتباطی
۲۳- تغییر مأموریت مراکز استانی کلیدی برای دستیابی به منابع راهبردی، ماهنامه افق رسانه، شماره ۸۹، ویژه بهار۹۰
۲۴- بحران ارتباطات و ارتباطات بحران، نشریه افق رسانه، شماره ۹۰، تابستان ۹۰
۲۵- تغییر مأموریت شبکه های ملی سیما، نشریه افق رسانه، شماره ۹۳، بهار ۹۱
۲۶- فلسفه رادیو آوا، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره ۱ (پیاپی ۷۳- بهار ۱۳۹۲
۷۴- مدل های تطابق با تکنولوژی در رسانه ها( با همکاری محسن فرامرزی)، ۱۳۹۲، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، شماره پائیز ۹۲
ج) شرکت در سمینارها و جشنواره های داخلی و خارجی
۱- روش شناسی شهید مطهری در تشریح مسائل مربوط به زنان، همایش بین المللی حکمت مطهر ، اردیبهشت ۱۳۸۳
۲- بررسی نسبت رسانه و دین ، مطالعه موردی مناسک رسانه ای، سمینار بین المللی دین و رسانه ، آبان ۸۴
۳- موانع و محدودیت های کاربرد متعادل خوف و رجاء بعنوان مهم دو اصل مهم تربیتی در رسانه های مدرن با تاکید بر رادیو و تلویزیون، سمینار بین المللی دین و رسانه ، آبان ۸۴
۴- بررسی عملکرد رسانه های غربی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، سمینار سیاست های خارجی رسانه ای آمریکا ، ۱۱ مهر ۱۳۸۴
۵- تاثیر رادیو بر فلسفه موسیقی ، همایش سالانه سازمانهای رادیویی عضو ABU سنگاپور ۲۰۰۷
۶- رسانه های سنتی در عصر دیجیتال : چالش ها و راهکارها، چهل و چهارمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) تهران ۲۰۰۸
۷-رادیو و تئاتر، دو رسانه رودر رو، همایش سالانه سازمانهای رادیویی عضو ABU سنگاپور ۲۰۰۸
۸- رادیو و حوزه های فرهنگی، هفتمین کنفرانس دوسالانه ارتباطات میان فرهنگی دانشگاه پوترا مالزی ۲۰۰۹
۹- وظیفه امروز ما در برابر زبان فارسی در دکن، همایش بین المللی سهم دکن/ هند جنوبی در توسعه و گسترش زبان و اذبیات فارسی ۲۸-۳۰ مارس ۲۰۰۹ دانشگاه عثمانیه حیدر آباد هند
۱۰- کاربرد کنش جمعی کاربرد موسیقی در رادیو، نهمین کنفرانس بین الملل رادیو، تهران، اردیبهشت ۸۷
۱۱- مبانی متکثر نظام کیفیت، اولین نشست علمی ارتقاء کیفیت در محصولات و فعایت های دستگاه های فرهنگی، تهران ۱۳۸۸
۱۲- ” مقبول مشروع”،پیشنهادی برای تئوری هنجاری رسانه ای جمهوری اسلامی ایران دومین کنفرانس بین المللی دین و رسانه آبان ماه ۸۸
۱۲- تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی، کنفرانس بین المللی فلسفه رسانه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان ۱۳۹۰

ز

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

17 + چهار =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....