تاریخ انتشار : دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 - 21:00
کد خبر : 166003

معرفی علمی دکترحسن خجسته کاندیدای تهران

معرفی علمی دکترحسن خجسته کاندیدای تهران

اقتصاددان : حسن خجسته باقرزاده متولد ۱۳۳۱ در مشهد، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران بود. او در سال ۱۳۸۶ به عنوان نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا- اقیانوسیه (ABU) برگزیده شد. وی همچنین از سال ۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما را برعهده داشت. منصوره خجسته باقرزاده، همسر رهبر انقلاب، خواهر

اقتصاددان : حسن خجسته باقرزاده متولد ۱۳۳۱ در مشهد، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران بود. او در سال ۱۳۸۶ به عنوان نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا- اقیانوسیه (ABU) برگزیده شد. وی همچنین از سال ۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما را برعهده داشت. منصوره خجسته باقرزاده، همسر رهبر انقلاب، خواهر حسن خجسته باقرزاده است.

او دیپلم ریاضی، فوق دیپلم علوم انسانی، لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی، فوق لیسانس مردم‌شناسی و دکترای مدیریت استراتژیک دارد.

 

کتاب ها

 • تأثیر معماری مسکونی بر سنت‌های اجتماعی، مطالعه موردی هویزه، انتشارات سروش، ۱۳۷۶
 • جامعه‌شناسی رادیو (ویرایش اول)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا، ۱۳۸۰
 • جامعه‌شناسی رادیو (ویرایش دوم)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا ،۱۳۸۱
 • جامعه‌شناسی رادیو (متن انگلیسی)، اداره کل پژوهش‌های رادیو، ۱۳۸۷
 • تاملات جامعه شناختی دربارهٔ رادیو، اداره کل پژوهش رادیو، ۱۳۸۴
 • مطالعات جامعه شناختی دربارهٔ رادیو، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۵
 • جامعه‌شناسی رادیو و رسانه، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۶
 • رادیو، مدیریت و جامعه، دفتر پژوهش‌های رادیو۱۳۸۷
 • زنان، هویت و امنیت ملی، (در دست انتشار)
 • موسیقی، رادیو، جامعه (در دست انتشار)
 • رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، ۱۳۹۲، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی

 

۴- فعالیت های علمی
الف) کتابها
۱- تاثیر معماری مسکونی بر سنت های اجتماعی ، مطالعه موردی هویزه ، انتشارات سروش، ۱۳۷۶
۲- جامعه شناسی رادیو (ویرایش اول)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا، ۱۳۸۰
۳- جامعه شناسی رادیو (ویرایش دوم)، اداره کل تحقیق و توسعه صدا ،۱۳۸۱
۴-جامعه شناسی رادیو (متن انگلیسی)، اداره کل پژوهش های رادیو، ۱۳۸۷
۵- تاملات جامعه شناختی درباره رادیو ،اداره کل پژوهش رادیو، ۱۳۸۴
۶- مطالعات جامعه شناختی درباره رادیو ، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۵
۷-جامعه شناسی رادیو و رسانه ، اداره کل پژوهش رادیو ،۱۳۸۶
۸- رادیو، مدیریت و جامعه ، دفتر پژوهش های رادیو۱۳۸۷
۹- زنان ،هویت و امنیت ملی، (در دست انتشار)
۱۰- موسیقی، رادیو، جامعه (در دست انتشار)
۱۱- رادیو چیست؟ مطالعه جامعه شناختی رادیو، ۱۳۹۲، مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد اسلامی
۱۲- مدیریت رسانه(مجموعه مقالات)، ۱۳۹۳، انتشارات تیسا
ب) مقالات
۱- گفتاری در ماهیت رادیو، ماهنامه تخصصی رادیو، سال اول، شماره ۱
۲- رادیو های محلی ، ماهنامه تخصصی رادیو ، شماره ۷، آذر ماه ۸۰
۳- مقایسه کارکرد واقعیت رسانه ای در رادیو و تلویزیون، ماهنامه تخصصی رادیو، ۴شماره ۱۴ ،دی ۸۱
۵- نام گذاری برنامه های رادیو ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۱۵، اسفند ۸۱
۶- کمی سازی و استاندارد سازی ارزشیابی برنامه ها در رادیو ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۱۶ ،اردیبهشت ۸۲
۷- تاثیر جویباری یا سیلابی رادیو بر مخاطبان ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۲۲، تیر ۸۳
۸- نویسندگی برای رادیو و اصول نوشتار های رادیویی ، ماهنامه تخصصی رادیو ، شماره ۲۳، شهریور ۸۳
۹- تئوری وابستگی به رسانه ها و کاربرد آن در رادیو های ایران ، ماهنامه تخصصی رادیو ،شماره ۲۶، اردیبهشت ۸۴
۱۰- تیپولوژی برنامه سازان و برنامه های رادیو بر اساس فرم و محتوا ، ماهنامه تخصصی رادیو، شماره ۲۹، آبان ۸۴
۱۱- هویت رادیو چگونه ساخته می شود ، ماهنامه تخصصی رادیو ، شماره ۳۴، بهمن ۸۴
۱۲- موسیقی رادیو و فلسفه شنیدن ، ماهنامه تخصصی رادیو شماره ۳۵
۱۳- کارکردهای رادیو در جنگ‌، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال ۱۰ شماره ۳۴، تابستان ۸۲
۱۴- تاثیر پذیرش نظریه همانندی رسانه ای در برنامه ریزی های آموزشی رسانه با تاکید بر رادیو ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال۱۰، شماره ۳۳، بهار ۸۲
۱۵- گفتمان ایدئولوژیکی غالب در رسانه های جمعی و بیانات مسئولان امر در حوزه زنان، پژوهش و سنجش، سال ۱۱، شماره ۳۸، تابستان ۸۳
۱۶- بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال ۱۲ شماره ۴۲ – ۴۳، تابستان و پاییز ۸۴
۱۷- مقدمه ای بر نظریه انتقادی در حوزه ارتباطات ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال ۱۱، شماره ۳۷
۱۸- نظریه گفتمان و رادیو ، فصلنامه ارتباطات و فرهنگ، شماره ۱، زمستان ۸۲
۱۹- بررسی نحوه استفاده رسانه های بیگانه(BBC و VOA) از مسائل زنان برای تغییرات فرهنگی در ایران ، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،بهار و تابستان ۸۴
۲۰- گذری در تاریخ دیجیتال ، روزنامه جام جم ، شنبه ۳ / ۹ / ۱۳۸۶
۲۱_ اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاران و رسانه های جمعی در مدیریت بحران (زلزله)، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال ۱۵، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷
۲۲- کنش جمی کاربرد موسیقی در رادیو، فصلنامه پژوهش های ارتباطی
۲۳- تغییر مأموریت مراکز استانی کلیدی برای دستیابی به منابع راهبردی، ماهنامه افق رسانه، شماره ۸۹، ویژه بهار۹۰
۲۴- بحران ارتباطات و ارتباطات بحران، نشریه افق رسانه، شماره ۹۰، تابستان ۹۰
۲۵- تغییر مأموریت شبکه های ملی سیما، نشریه افق رسانه، شماره ۹۳، بهار ۹۱
۲۶- فلسفه رادیو آوا، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره ۱ (پیاپی ۷۳- بهار ۱۳۹۲
۷۴- مدل های تطابق با تکنولوژی در رسانه ها( با همکاری محسن فرامرزی)، ۱۳۹۲، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، شماره پائیز ۹۲
ج) شرکت در سمینارها و جشنواره های داخلی و خارجی
۱- روش شناسی شهید مطهری در تشریح مسائل مربوط به زنان، همایش بین المللی حکمت مطهر ، اردیبهشت ۱۳۸۳
۲- بررسی نسبت رسانه و دین ، مطالعه موردی مناسک رسانه ای، سمینار بین المللی دین و رسانه ، آبان ۸۴
۳- موانع و محدودیت های کاربرد متعادل خوف و رجاء بعنوان مهم دو اصل مهم تربیتی در رسانه های مدرن با تاکید بر رادیو و تلویزیون، سمینار بین المللی دین و رسانه ، آبان ۸۴
۴- بررسی عملکرد رسانه های غربی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، سمینار سیاست های خارجی رسانه ای آمریکا ، ۱۱ مهر ۱۳۸۴
۵- تاثیر رادیو بر فلسفه موسیقی ، همایش سالانه سازمانهای رادیویی عضو ABU سنگاپور ۲۰۰۷
۶- رسانه های سنتی در عصر دیجیتال : چالش ها و راهکارها، چهل و چهارمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) تهران ۲۰۰۸
۷-رادیو و تئاتر، دو رسانه رودر رو، همایش سالانه سازمانهای رادیویی عضو ABU سنگاپور ۲۰۰۸
۸- رادیو و حوزه های فرهنگی، هفتمین کنفرانس دوسالانه ارتباطات میان فرهنگی دانشگاه پوترا مالزی ۲۰۰۹
۹- وظیفه امروز ما در برابر زبان فارسی در دکن، همایش بین المللی سهم دکن/ هند جنوبی در توسعه و گسترش زبان و اذبیات فارسی ۲۸-۳۰ مارس ۲۰۰۹ دانشگاه عثمانیه حیدر آباد هند
۱۰- کاربرد کنش جمعی کاربرد موسیقی در رادیو، نهمین کنفرانس بین الملل رادیو، تهران، اردیبهشت ۸۷
۱۱- مبانی متکثر نظام کیفیت، اولین نشست علمی ارتقاء کیفیت در محصولات و فعایت های دستگاه های فرهنگی، تهران ۱۳۸۸
۱۲- ” مقبول مشروع”،پیشنهادی برای تئوری هنجاری رسانه ای جمهوری اسلامی ایران دومین کنفرانس بین المللی دین و رسانه آبان ماه ۸۸
۱۲- تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی، کنفرانس بین المللی فلسفه رسانه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان ۱۳۹۰

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نه − دو =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....